Məryəm surəsi 52-64

Məryəm surəsi, 52-64-cü ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Biz (Musanı) Tur dağının sağ tərəfindən çağırdıq və onu (özü ilə) gizlicə danışmaq üçün yaxınlaşdırdıq”. “Tur dağının sağ tərəfindən çağırdıq” baxın, sağ tərəfdən. Burada xüsusi bir ayrıntı var. Və öz mərhəmətimizdən qardaşı Harunu da bir peyğəmbər olaraq ona bəxş etdik. (Ya Rəsulum!) Kitabda (Quranda) İsmaili də yada sal! O öz vədinə sadiq və bir elçi, bir peyğəmbər idi. O öz ümmətinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edirdi. O, Rəbbinin rizasını qazanmışdı.  (Ya Rəsulum!) Kitabda (Quranda) İdrisi də yad et! O, həqiqətən, büsbütün doğru danışan kimsə (siddiq) – bir peyğəmbər idi. Biz onu yüksək bir məqama (cənnətə) qaldırdıq.  Bunlar Adəmi və Nuhla gəmiyə mindirdiyimiz adamların nəslindən, İbrahimin, İsrailin (Yaqubun) nəslindən seçib haqq yola yönəltdiyimiz və Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdəndir.

Onlar Rəhmanın (Allahın) ayələri özlərinə oxunduğu zaman ağlayaraq səcdəyə qapanırdılar. İdris Adəmin, Nuh İdrisin, İbrahim Nuhun (və ya Nuhun gəmisində olanlardan birinin), İsmail, İshaq, Yaqub İbrahimin nəslindən, Musa, Harun, Zəkəriyya və İsa isə Yaqubun nəslindən olan peyğəmbərlərdəndir. Onlardan sonra namazı tərk edib şəhvətə uyan bir nəsil gəldi”. Burada axırzamana, dəccaliyyətin dövrünə işarə edilir. Baxın: “Onlardan sonra namazı tərk edib şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Bunlar azğınlıqlarına görə cəzalandırılacaqlar”. Şəhvət… ardı...