Məryəm surəsi 24

Altından (bir səs) ona səsləndi: Kədərlənmə, Rəbbin sənin alt (yan)ında bir arx axıtdı.”

Fe nâdâhâ min tahtihâ ellâ tahzenî kad ceale rabbuki tahteki seriyyâ(seriyyen).

.. “Kədərlənmə, Rəbbin sənin altından bir arx axıtmışdır.”

 загруженное (2)

ella + tahzeni + kad + ceale + rabbuki + tahteki + seriyya

 

 

62 +   475   +  104 +  103 +  224  +  828 + 281  = 2077 (şəddəli)

 2035 (şəddəsiz)