mələklər

Hörmətli Adnan Oktarın 30 noyabr 2010 tarixli Kaçkar TV reportajından

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram; “Onlar: “Ey özünə Kitab endirilən (Məhəmməd). Həqiqətən sən cinlənmiş (bir dəli)sən,” dedilər” deyir, haşa. “Əgər doğrunu söyləyirsənsə, bizlərə mələkləri gətirməli deyildinmi?” Başının üzərində mələk olsun deyirlər, göstərsin sənin peyğəmbər olduğunu, söyləsin, deyirlər. Cübbəli nə deyir? “Madam Mehdi (ə.s) çıxacaq, başının üzərində bir mələk olsun, mələk də söyləsin onun Mehdi (ə.s) olduğunu” deyir. Bu, eynisi deyilmi? Məkkə müşrikləri də eyni şeyi istəyir, sən də eyni şeyi istəyirsən. Çox səhv yoldasan onun üçün nəsihət veririk, doğrunu göstəririk. Allah deyir ki, bax; “Haqq olmadan Biz mələkləri endirmərik. O zaman da onlara göz açdırılmaz.” Göz açdırılmaz nə deməkdir? Elə bir şey olduğunda pərişan edərəm, məhv edərəm deyir Allah, elə bir şey olduğunda. Çünki imtahan mühiti qalxır.

 

R0428Hz. Mehdi (ə.s)-ın çox möhtəşəm bir insan olacağını və zühur edər-etməz dərhal kimliyinin aydın olacağını irəli sürmək Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisləri və Allah (c.c)-in Adətullahı ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edən bir iddiadır. İnadla bu iddiada olan şəxslərə görə hz. Mehdi (ə.s)-a guya tank, top, silah hətta atom bombası belə təsir etməyəcək. Həmçinin, hz. Mehdi (ə.s)-ın başının üstündə insanların baxanda görəcəkləri formada bulud üstündə mələklər olacaq və davamlı hz. Mehdi (ə.s)-ı işarə edərək insanlara tanış edəcək.

Halbuki, PEYĞƏMBƏRİMİZ (s.ə.v) HƏDİSLƏRİNDƏ AXIRZAMANIN BÖYÜK MEHDİSİNİN DƏCCALİYYƏT SİSTEMİNİN TƏZYİQLƏRİNƏ, ZÜLM VƏ ƏZİYYƏTLƏRİNƏ MƏRUZ QALACAĞINDAN, HƏBS EDİLƏCƏYİNDƏN , ÖLDÜRÜLMƏ TƏHLÜKƏSİ ALTINDA YAŞAYACAĞINDAN, ƏLLƏRİNDƏN VƏ AYAQLARINDAN ZƏNCİRLƏNƏCƏYİNDƏN, BOYNUNA MİS LÖVHƏ ASILARAQ AĞRI VƏ ÇƏTİNLİK İÇİNDƏ QALACAĞINDAN, TƏCRİD EDİLƏCƏYİNDƏN bəhs edilir.

Hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında mələklərin olacağı və bu mələklərin özünə kömək edəcəkləri Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərindən də açıq şəkildə aydın olur. Mələklər insanlara görünməyəcəklər. Mələklər, hz. Mehdi (ə.s)-a görünmədən kömək edəcəklər, insanların ürəyinə Allahın diləməsiylə, “bu adam hz. Mehdi (ə.s)-dır” deyə ilham edəcəklər. Bəzi kəslərin dediyi kimi göydən mələklər insanlara görünəcək şəkildə “bu hz. Mehdi (ə.s)-dır.

Ona tabe olun” desə, həmçinin, buluddan bir əl çıxsa və hz. Mehdi (ə.s)-ı göstərərək ona beyət edilməsini işarə etsə və milyonlarla insan bu hadisəyə şahid olsa, bütün bu açıq və qəti dəlillərə… ardı...