kitablar

“İsa (ə.s) onu (sandığı) alıb açacaq və içində bir möhür, min kitab tapacaq, bu kitablarla islamı canlandıracaq.”  (Risalet’ül Meşrepelverdi fi mezhebibil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, səh. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)

Hədisdə verilən məlumatdan hz. İsa (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürüylə möhürlənilmiş kitabları hazır tapacağı, bu mükəmməl əsərlərlə islamı təbliğ edəcəyi aydın olur.


R0394

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışı Allahın vəhyi olan bütün müqəddəs kitablarda müjdələnilir

Naim buyurdu ki: Mən hz. Mehdi (ə.s)-ı PEYĞƏMBƏRLƏRİN SUHUFUNDA (səhifələrdə; Adəm, Şit, İdris və İbrahim peyğəmbərlərə endirilən səhifə şəklindəki kitablarda) belə taparam: “Hz. Mehdi (ə.s)-ın əməlində nə zülm, nə də ayıb var.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

 

PEYĞƏMBƏRLƏRƏ DAİR OLAN KİTABLARDA “Hz. Mehdi (ə.s)-ın işi zülm və pislik deyil” şəklində işarə edilmişdir.   (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

 

İbni Münavi deyir ki: “DANYAL (ə.s)-ın KİTABINDA BELƏ YAZILIDIR.”… HZ. MEHDİ (Ə.S) ÇIXACAQ və Allah Təala daha əvvəl fəsada uğrayanları və iman əhlini onunla qurtaracaq. Sünnələr onunla canlandırılacaq…   (Bu hədis Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axırzaman adlı kitabın Süleymaniyyə Kitabxanasında olan əlyazma bir nüsxəsində mövcuddur.)


R0288