Kəhf surəsi 28-31

Kəhf surəsi, 28-31-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Baxın, Kəhf surəsi, 28-ci ayəsində Allah deyir: “ Səhər-axşam çağı“- indi axşamdır, gecə vaxtındayıq – Rəbbinin rizasını diləyərək Ona ibadət edənlərlə birlikdə səbir et “. Yəni  Allahın razılığını istəyərək səbir et. Biz nə istəyirik? İslam Birliyini istəyirik və səbir edirik. AllahDünyanın bər-bəzəyini istəyərək nəzərlərini onlardan çevirmə“- deyir. Dünyanın bər-bəzəyi nə olduğu məlumdur, televiziya kanallarının çoxunda görə bilərsiniz. AllahNəzərlərini onlardan çevirmə“- buyurur. Yəni nəzərin mütləq haqqı müdafiə edənlərin üstündə olmalıdır və başqa yerə yönəlməməlidir. Allah “Nəzərini başqa yerə çevirmə“- deyir. Yəni, nəzərini Allahı, Quranı izah edən, İslam Birliyini izah edən, Mehdiyyəti izah edən, hz. İsa (ə.s)-ı izah edən, səhabə sevgisini izah edən tərəfə yönəlt. Bunlar harada izah edilirsə  nəzərin orada olsun, gözünü izah edənə çevir, ondan başqa tərəfə çevirmə.

Allah “Gözün başqa yerə çevrilməsin– deyir. Ardından Allah buyurur: Qəlbini Bizi anmaqdan qəfil etdiyimiz”– qəflətə düşüb, Allahı zikr etməyi unudan, boş işlərlə məşğul olan, hər hansı bir kanalı açsanız həmin kanallarda belələrini görərsiz – Nəfsinin istəklərinə uyan və işləri səmərəsiz olan bir kimsəyə itaət etmə! Yəni, Quranın, İslamın, İslam Birliyinin xaricində özünə görə bir yol seçən,… ardı...