istifadə etmək

ADNAN OKTARIN SAMSUN AKS TV VƏ TV KAYSERİDƏKİ CANLI REPORTAJI (3 OKTYABR 2010)

 

 “Onlardan bəzisi gəlib səni dinləyər, necə ki yanından çıxıb-getdikləri zaman elm verilənlərə deyərlər ki: O bir az əvvəl nə söylədi? Məhz onlar; Allah, onların ürəklərini möhürləmişdir və onlar öz həva (istək və ehtiras)larına uymuşlar” (Məhəmməd surəsi 16)

 

Adnan Oktar: Bu münafiqlərin əsas üslublarındandır. Münafiqlər xüsusi bir dildən istifadə edirlər. Məsələn, münafiqlərin bir-birlərinə baxışmaları xüsusidir, gözlə bir-birləriylə razılaşa bilərlər. Baxar, bir-birinə işarə verərlər. Mənfi bir şey olduğunda məsələn, müsəlmanların əleyhinə bir şey olduğunda, məsələn müsəlman danışarkən bir-birlərinə baxarlar və o anda işarə verərlər. Bir də danışmaqla da bu işarəni verərlər, amma gizli. Baxır, amma məsələn o baxışı tutsan “nə mənanı verir?” desən, bir şey çıxara bilməzsən. Amma ondan münafiq anlayar. Münafiq, münafiqdən anlayar. Məsələn, bu danışıqda da “o nə demişdi” deyir. İndi normal olaraq müsəlman deyər ki; “bunları söyləmişdi” deyər. Halbuki onun nəzərdə tutduğu çirkin bir mənadır. Yəni münafiqlər sözləri, cümlələri çirkin istifadə etməyi çox yaxşı bilərlər və xitab şəkillərindəki hörmətə uyğun olmayan üslubdan da aydın olar. Məsələn “o nə demişdi?” “Rəsulullah (s.ə.v) nə demişdi; xatırlayaq, düşünək, danışaq” demək ayrıdır, “o nə demişdi?” ayrıdır. Yəni eyni cümlədir, amma vurğulanması başqadır, birinin vurğulanması fərqlidir. Yəni vurğularının… ardı...

 

Hz. Cəfər Sadiq (ə.s) belə buyurur: “Sanki Qaimi (Hz. Mehdini) görər kimiyəm ki,…PEYĞƏMBƏRİN QIZIL MÖHÜRLƏ MÖHÜRLƏNİLMİŞ müqaviləsini cibindən ÇIXARIR. MÖHÜRÜNÜ AÇARAQ ONU İNSANLARA OXUYUR…”(Bihar, 52-ci cild, səh. 326)A0073

 

Hədisdə verilən məlumatdan hz. Mehdi (ə.s)-ın, əsərlərində və hər xeyirli, gözəl və faydalı işində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürünü istifadə edəcəyi aydın olur.

Bundan əlavə hədisin ifadəsindən, hz. Mehdi (ə.s)-ın yazdığı və hazırlatdığı əsərlərində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürünü istifadə edəcəyi; əsərlərini Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürüylə bəzəyəcəyi də aydın olur.

Hədisdə bu möhürün qızıl olduğuna, yəni qızıl rəngində bir möhür istifadə edildiyinə də xüsusilə diqqət çəkilmişdir.

 

… İndi xatırladım ki, əgər şəddəli “lamlar” və “mimlər” iki dəfə sayılsa BUNDAN BİR ƏSR SONRA ZÜLMƏTİ DAĞIDACAQ OLAN ŞƏXSLƏR HƏZRƏTİ MEHDİ (Ə.S.)-IN ŞAGİRDLƏRİ (TƏLƏBƏLƏRİ) OLA BİLƏR.

 (Şüalar, s. 605) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 90)

 

Bədiüzzaman“BUNDAN BİR ƏSR SONRA”  ifadəsiylə açıq bir şəkildə yaşadığı dövrdən bir əsr, yəni yüz il sonraya diqqət çəkmişdir. Əlavə olaraq ustad bundan bir əsr sonra Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinin çox möhtəşəm və təsirli bir təbliğ fəaliyyəti ilə dünyada o günə kimi hakimiyyətdə olan darvinizmi, kommunizmi, materializmi tam olaraq susduracaqlarına xüsusi diqqət çəkmişdir.

 

Nə Mövlana Xalid Həzrətlərinin, nə də Ustad Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərinin dövrlərində belə böyük və təsirli bir anti-dəccal fəaliyyəti aktual olmamış, ancaq hicri 1400-cü ildə  zühur edəcək olan Hz. Mehdi (ə.s)-a zəmin hazırlamış və onun işlərinə kömək olaraq ön işləri görmüşdür. Nəticə olaraq “ZÜLMƏTİ DAĞIDACAQ“, yəni dəccal sistemini tam olaraq susduracaq şəkildə təsirli bir fəaliyyət nəticə etibarı ilə nə Mövlana Xalidin yaşadığı hicri 1200-cü illərdə, nə də Ustadın yaşadığı hicri 1300-cü ildə reallaşmamışdır.

 

  1. Mövlana Xalid həzrətləri də, Ustad Bədiüzzaman Həzrətləri də Mehdi (ə.s)-ın dəyanət, səltənət və siyasət aləmində yerinə yetirəcəyi üç vəzifəni cəm şəkildə edə bilməmişlər, ancaq bu vəzifələrdən birini bir istiqamətdə… ardı...