İsra surəsi 37

İsra surəsi, 37-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: İsra surəsi, 37. Şeytandan Allaha sığınaram. Yer üzündə təkəbbürlə gəzmə yəni belə eqoistcəsinə və lovğalıqla yerimə, “çünki sən nə yeri yara bilərsən”, yəni belə yerdə böyük bir boşluq meydana gətirmək, yəni insan gücüylə, əl gücüylə edə bilməz. Məcburən bir vasitə lazımdır, bir şeylər lazımdır. O da qismən olur. Nə də yüksələrək dağlara çata bilərsən. Bir insanın boyu heç bir şəkildə dağların boyunda olmaz. Amma Cübbəliyə görə olarmı? Olar. Hətta buludlara dəyir. Nə deyir? “Dəccalın boyu” -deyir, “buludlara dəyəcək” -deyir. “Dağı da keçəcək” -deyir. Ayədə nə deyir Cənabı Allah? Nə də yüksələrək dağlara çata bilərsən. Heç bir insanın boy cəhətdən dağlara çata bilməyəcəyini söyləyir. Cübbəli də; “yox, var” -deyir, “hətta Atlantik Okeanında gözləyir bu an” -deyir “və genetikçilər onun uzunqulağını də emal edəcəklər” -deyir, “uzunqulaq da üç yüz metrlik havada uçan bir uzunqulaq olacaq” -deyir. “Bax” -deyir, “mən nə qədər gözəl izah edirəm” -deyir, “çox məqbul və məntiqli izah edirəm” -deyir, “siz də belə olun” -deyir. Yaxşı, “dəccalın boyu on beş kilometr” -deyirsən. “Buludlara dəyir” -deyirsən. Onu hansı genetik meydana gətirdi? Onu izah etmir. “İnsanların ağılı almaz” -deyir, “üç yüz metrlik uzunqulaqdır” -deyir, “bax”… ardı...