İslam aləmi

  1. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində bütün təriqətlər ona beyət edəcəklər

  2. Hz. Mehdi (ə.s.) Axırzamanın ən böyük mürşidi, vəlisi, qütübüdür. İmam Rəbbani həzrətlərinin də, Əbdülqadir Gilani həzrətlərinin də, bütün Əhli sünnə alimlərinin, bütün məzhəb imamlarının və bütün təriqətlərin də mürşididir. Bu səbəbdən Mahmud Hoca Əfəndi həzrətlərinin də mürşidi hz. Mehdi (ə.s)-dır. Cübbəli Əhməd bir vəzində hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlməsi üçün Allaha yalvararaq dua edir, hz. Mehdi (ə.s)-ı görmək üçün Allaha yalvarır.

Demək ki, hz. Mehdi (ə.s) gəldikdə, Mahmud Hoca Əfəndi həzrətləri də, Cübbəli Əhməd də və bütün digər təriqətlər və mənsubları da hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olacaqlar, onun xilafətini qəbul edəcəklər. Hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində reallaşacaq olan bu beyəti qəbul etməyən, əksini müdafiə edən bir camaat yoxdur.

sqr05eft0

Hz. Mehdi (ə.s) Axırzamanın ən böyük mürşidi, ən böyük vəlisi və qütbü olduğundan, o zühur etdiyində bütün təriqətlər onda birləşəcək. Bunun şüurunda olan bir çox təriqət lideri yüz illərdir davam etdirdikləri xilafət əmanətini bir sonrakı şəxsə həvalə adətini Axırzamana girilməsiylə birlikdə buraxmışlar. Məsələn, Əli Heydər Əfəndi də xilafəti hz. Mehdi (ə.s)-a buraxmışdır. Mahmud Hoca Əfəndi həzrətləri bu an Əli Heydər Əfəndinin vəkilidir. Bütün təriqətlər hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtı olan hicri 1400-cü il etibarilə onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) zühurunu və təbii mürşidliyini gözləməyə başlamışlar.

 

Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri, müsəlman türk millətinin mənəvi şəxsiyyətinə olan inancını əsərlərində bir neçə dəfə vurğulamışdır. Nəcməddin Şahinər “Bilinməyən tərəfləriylə Bədiüzzaman Səid Nursi” adlı kitabında Bədiüzzaman Səid Nursinin müsəlman türk millətinə olan bu inancını yenə Bədiüzzamanın öz sözləriylə belə ifadə etmişdir:

“Allahu Zülcəlal həzrətləri, Qurani Kərimdə “ …ALLAH ONUN ƏVƏZİNƏ ÖZÜNÜN SEVDİYİ VƏ ONU SEVƏN, MÖMİNLƏRƏ QARŞI MÜLAYİM, KAFİRLƏRƏ QARŞI İSƏ SƏRT OLAN, ALLAH YOLUNDA CİHAD EDƏN VƏ TƏNƏ EDƏNİN TƏNƏSİNDƏN QORXMAYAN BİR CAMAAT GƏTİRƏR… ” buyurmuşdur (Maidə Surəsi, 54). Mən də bu bəyani İlahi qarşısında düşündüm.

BU QÖVMÜN MİN İLDƏN BƏRİ ALƏMİ İSLAMIN BAYRAQDARLIĞINI EDƏN TÜRK MİLLƏTİ OLDUĞUNU BAŞA DÜŞDÜM.” (Nəcməddin Şahiner, Bilinməyən Tərəfləriylə Bədiüzzaman Səid Nursi, səh. 233-234.)
Bu səbəbdən Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətlərinin diqqət çəkdiyi Maidə surəsinin 54-cü ayəsi, türk qövmündən çıxacaq olan və axırzamanın ən böyük qütbü əzəmi olan hz. Mehdi (ə.s)-a, Allaha və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə hörmət və sevgiylə bağlı olan xas tələbələrinə də işarə edir. Allah ayədə;

“Ey iman gətirənlər! Sizlərdən hər kim dinindən dönsə, Allah onun əvəzinə Özünün sevdiyi və Onu sevən, möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və tənə edənin tənəsindən qorxmayan bir camaat gətirər. Bu, Allahın lütfüdür, onu istədiyinə verər. Allah hər… ardı...

 

Səid Özdəmir Ağabəyin Bədiüzzaman Həzrətləri ilə bağlı olan bir xatirəsi:

 

“Mən Hicaza getmək istədiyimi söyləyəndə: ‘Niyə gedirsən?’ – deyə soruşdu. ‘Əfəndim, məmləkətin halını görürsünüz. Getdikcə daha da pisləşəcək. Orada olsam uşaqlarım da xilas olar, mən də” dedim.

 

“QARDAŞIM”, – DEDİ, – ‘MƏN ORADA OLMUŞ OLSAYDIM ƏKSİNƏ BURA GƏLƏRDİM. İSLAM ALƏMİNİN QAPISININ KİLİDİ TÜRKİYƏDƏDİR. BU KİLİD BU QAPINI İSLAM ALƏMİNİN ÜZÜNƏ AÇACAQ. BURADAN GETMƏK ÜÇÜN QƏTİYYƏN İCAZƏ VERİLMİR” DEDİ.

19

 

Bədiüzzaman, dəccalın islam aləminin nemətlərindən faydalanaraq az bir qüvvə ilə onları əsir edəcəyini söyləmişdir

… Ey möminlər! İman edənlərə qarşı hücum vəziyyətini almış nə qədər tayfa hökmündə düşmənlər olduğunu bilərsinizmi? Bir-birinin içindəki dairələr kimi yüz dairədən çoxdur.

HƏR BİRİSİNƏ QARŞI HƏMRƏYLİK GÖSTƏRƏRƏK, ƏL-ƏLƏ VERİB MÜDAFİƏ ETMƏ VƏZİYYƏTİ ALMAĞA MƏCBUR İKƏN, ONLARIN HÜCUMUNU ASANLAŞDIRMAQ, ONLARIN İSLAMIN QORUNMASI LAZIM OLAN YERLƏRİNƏ GİRMƏLƏRİ ÜÇÜN QAPILARI AÇMAQ HÖKMÜNDƏ OLAN HƏSƏD EHTİVA EDƏN TƏRƏFDAŞLIQ VƏ DÜŞMƏNCƏSİNƏ İNAD İMAN EDƏNLƏRƏ YARAŞARMI?

Azğınlar və dinsizlərdən tutmuş, küfr aləminə, dünyanın pislərinə və uğursuzlarına qədər bir-birinin içində sizə qarşı zərərli bir vəziyyət alan, bir-birinin arxasında sizə hiddət və ehtiras ilə baxan, bəlkə yetmiş növ düşmən dairələri var. Bütün bunlara qarşı qüvvətli silah və dayaq – islam qardaşlığıdır. Bu islam həmrəyliyini, kiçik… ardı...