inkar edənlər

Adnan Oktarın 19 aprel 2011 A9 Tv və Olay Tv-dəki canlı söhbətindən

 

ADNAN OKTAR: Saffat surəsi, 12 “Xeyr, sən (bu möhtəşəm yaradılışa və onların inkarına) təəccüblədin.” Bunlar necə inkar edir deyə, müsəlmanlar təəcüblənir, deyilmi? “Bu möhtəşəm yaradılışa təəccübləndin” deyir Allah. “Bu ehtişama, xromosomlardakı quruluşa, atomun quruluşuna, hüceyrənin quruluşuna, hamısına təəccübləndin”. “Və onların inkarına təəccübləndin” deyir. “Onlar isə lağ edirlər.” “Öz ağıllarına uyğun lağ edirlər” deyir Allah “Onlara öyüd verildikdə, öyüd götürmürlər. Bir ayə (möcüzə) gördüklərində də, lağ mövzusu edib əylənirlər.” “Heç cür qəbul etmirlər” deyir Allah “Bu, açıqca bir cadudan başqası deyildir” dedilər. “Biz öldüyümüz, torpaq və sümük olduğumuzda mı, həqiqətən biz mi dirildiləcəyik?”  “Və ya əvvəlki atalarımızda mı?” De ki: “Bəli, üstəlik boyun bükmüş kəslər olaraq (dirildiləcəksiniz).” “Həm də yazıq mövqedə qaldıracağam size” deyir Allah.

4

“Məhz o, təkcə dəhşətli bir səs olacaq; artıq özləri (dirildilmiş olaraq) görməyə başlayacaqlar. ” deyir. Bir qışqırıq səsiylə, heyrət qışqırığı atacaqlar, inşaAllah, bir qışqırıq səsi eşidiləcək, ayənin bir işarəsi də budur, bir də baxacaqlar ətrafa, dümdüz bir ərazi, ayaq üstədirlər. “Baxıb dayanırlar” Allah, təəccüblənir, heyrətlənirlər ətrafa nə oldu deyə. “Dedilər ki, vay halımıza! Bu ki, Haqq-hesab günüdür!” Nəzərdə tutulan bu imiş, həqiqətən deyilənlər doğruymuş deyirlər.

“Bu, sizin yalanladığınız… ardı...

 

Adnan Oktarın 26 iyun 2011 A9 tv və tv Kayseridəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar:  Allah Qamər surəsində, şeytandan Allaha sığınıram, “Tərəfimizdən bir nemət olaraq. Biz, şükür edənləri,” həmd edənləri, “belə mükafatlandırarıq.” deyir Allah. 2027-dir tarixi, əbcədi. “Belə mükafatlandırarıq” deyir Allah, etdiyi bir şeyi xatırladır Allah. Meydana gəlmiş bir şeyi. “Yaxında o birlik təxribata məruz qalacaqlar və arxalarını dönüb qaçacaqlar “deyir Allah 45-ci ayədə.

quran_karim

 

Adnan Oktarın 26 iyun 2011 A9 tv və tv Kayseridəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar: Nəcm surəsi 56-cı ayə, 1956-ya işarə edir, inşaAllah. “Bu əvvəlki xəbərçilərdən bir xəbərçidir.” Daha əvvəlki Mehdilərdən bir Mehdidir. Əbcədi neçədir? 2031. 1956-ya işarə edir. “Bu əvvəlki xəbərçilərdən bir xəbərçidir.” 2031-ə işarə edir. “O yaxınlaşmaqda olan yaxınlaşdı.” Qiyamət yaxınlaşdı. “Onu Allahın xaricində ortaya çıxaracaq başqa (heç bir güc yoxdur).” Qiyaməti Allah ortaya çıxaracaq deyir. “İndi siz, bu sözdən mi qarışıqlığa düşürsünüz?” Qiyamət yaxındır deyirik, adamlar təəccüblənirlər, inanmırlar, qəbul etmirlər. Yox, bir milyon il var daha deyir. Yetmiş milyon il var deyir. Görəcəksən yetmiş milyon ili sən. “(Lağla) Gülürsünüz və ağlamırsınız.” deyir Allah. Küfrə söyləyir bunu, dəlalət əhlinə. “Gülürsünüz, lağ edirsiniz və ağlamırsınız və şüursuzca baş qaldırırsınız.” Yəni ağılsızca, bəsirətsizcə, fərasətsizcə baş qaldırırsınız… “Dərhal, Allaha səcdə  edin və (yalnız Ona) qulluq edin.” deyir Allah, inşaAllah.

1

 

Adnan Oktarın 23 aprel 2011 A9 Tv, Aksu Tv Və Qaziantep Olay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Allah Ənfal surəsi 73-cü ayədə deyir ki, şeytandan Allaha sığınıram: “İnkar edənlər bir-birlərinin vəliləridir”, mütəşəkkil hərəkət edərlər, dünya səviyyəsində bir-birlərini qoruyub, müdafiə edərlər. Məsələn, darvinist, materialist olan insanlar. Fransada da olsa, İngiltərədə də olsa, Türkiyədə də olsa, başqa yerlərdə də olsa, çox diqqətlə bir-birlərini dəstəkləyirlər. Dünya səviyyəsində bir ittifaq olur. Məsələn, Liviyaya qarşı hərəkətdə baxırsan, tam bir ittifaq olur. Başqa İslam ölkələrinə qarşı hərəkətdə mətbuatıyla, radiosuyla, televiziyasıyla, hər şeyiylə, universitetləriylə tərifi mümkün olmayan, sanki belə bir hökumətmiş kimi  bir rəhbərliyin bunları idarə etdiyini görürük.

Nə deyir Allah? Şeytandan Allaha sığınıram. “İnkar edənlər bir-birlərinin vəliləridir”. Bütün dünya səviyyəsində bir-birlərini qoruyarlar, mütəşəkkil hərəkət edərlər. Bir yerdən olan bir hadisədən hamısının xəbəri olar, birinə bir zərər gəldikdə hamısı birlikdə onu qurtarmağa çalışar və qurtararlar öz imkanlarıyla. Öz düşüncələrinə zidd bir düşüncə olduğunda da, məsələn anti-darvisint bir hərəkət olduqda da dünya səviyyəsində hamısı ittifaq edərlər. Necə ki, bizim fəaliyyətimizdə bütün dünyada darvinistlər ayağa qalxdılar, bu Yaradılış Atlasından sonra. Yeni Qvineya Bissaudan tut, Kambocadan çıx. Rusiyadan Amerikadan çıx. Ağlasığmaz bir ittifaq şəbəkəsinin olduğunu, ağlasığmaz mütəşəkkil bir quruluş olduğunu minlərlə yazıdan, məqalədən gördük. Necə ki, Avropa Birliyi yığıncağında… ardı...

 

Mehdilik mövzusunu inkar edənlərin “imanları zəif və eqoistlikləri güclü” kəslərdir

Qiyamət əlamətlərindən və Axırzaman vaqiələrindən (hadisələrindən) və bəzi amalin (əməllərin) fəzilət və savablarından bəhs edən hədisi-şərif yaxşı başa düşülmədiyindən, ağıllarına güvənən bir qisim əhli-elm (elm sahibi),onların bir qisminə zaif (zəif) və ya mövzu (hədis) demişlər. İmanı zəif və eqoistliyi güclü olan bir qisim də (ağlını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz və üstün görən; və sanki öz nəfsini bütləşdirən kəslər də (Allahı tənzih edirik)), inkara qədər getmişlər”. (Sözler, səh. 355)

Bədiüzzaman Səid Nursi eqoistliyi güclü, imanı zəif, materialist fikirlərə düşmüş bir qisim cahil din alimlərinin hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlməyəcəyi mövzusunda mübarizə edəcəklərini xəbər vermişdir. Bədiüzzaman “eqoistlikləri möhkəm” sözləri ilə bu kəslərin ağlını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz və üstün görən; və sanki öz nəfsini bütləşdirən kəslər olduqlarına diqqət çəkmişdir (Allahı tənzih edirik). “İmanı zəif” sözləriylə isə bu dünyagörüşlərinin, bəhsi keçən din alimlərinin Allah inanclarının zəif olmasından, dinə qarşı da şübhəli olmalarından, dini bir peşə, ya da etibar vəsiləsi olaraq görmələrindən qaynaqlandığını ifadə etmişdir.Ancaq bəhs olunan kəslərin hz. Mehdinin gəlməyəcəyi mövzusundakı inancları hz. Mehdi (ə.s)-ın gəliş əlamətlərindən biridir və hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun çox yaxınlaşdığını göstərən bir hadisədir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl bəzi kəslərin: “Hz. Mehdi gəlməyəcəkmiş, hz. Mehdi yoxmuş”… ardı...