İnfitar surəsi 1-12

İnfitar surəsi, 1-12-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: İnfitar surəsi, Şeytandan Allaha sığınıram, Rəhman, Rəhim olan Allahın adıyla. 1: “Göy yarılıb-parçalanacağı zaman”, bunu insanlar görəcəklər, hər kəs görəcək. Gündüz vaxtı, göydəki o mavilik açılır, böyük bir qara boşluq yəni gecə necə ulduzlar görülür, oradan ulduzlar görüləcək. Bu reallaşacaq bir hadisə. 2: “ulduzlar səpələnəcəyi zaman”, qiyamət başladıqda, Samanyolunda və yaxud günəş sistemində olan bir qiyamət deyil, Allah qiyaməti bütün kosmosun hamısında edir. Müəyyən bir yerdə deyil, hər yerdə olacaq. Çünki dünya gedərsə, bütün kosmosun hamısı getmiş olur. 3: “dənizlər fışqırıb daşacağı zaman”, maqma dənizdən qaynayır amma təbii ki, Allah “dənizlər” -deyir, bir dəniz deyil, dənizlər.

Bütün dənizlərdə maqma fışqırır, hər yerdə görüləcək. İstanbul boğazında da görüləcək, Mərmərədə də görüləcək, hər yerdə görülür. Yəni həm bir fışqırma var, yəni su böyük bir fışqırma maqmayla birlikdə, həm isti qazla, həm buxar, həm od, həm də su fışqırması var. 4: “qəbirlər çevriləcəyi zaman”, qəbirlər də dağılır, təbii ki, normaldır, yəni qiyamətin təsiriylə darmadağın olur. 5: “hər kəs əvvəlcədən özü üçün nəyi tədarük edib, nələri təxirə saldığını biləcəkdir”. Baxın etdiklərini ayrı öyrənir amma təxirə saldıqlarını da öyrənir. Cənabı Allah, “Təxirə salmaq ancaq küfrü artırır” (Tövbə surəsi, 37) -deyir. Məsələn, namaz qılırsan, “yox, hələ tezdir yaşlanım… ardı...