ibarət olmaq

ADNAN OKTAR-IN A9 TV VƏ KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ

(16 MAY 2011; 00:30)

Bax, Allah Əshabi-Kəhf üçün nə deyir, şeytandan Allaha sığınıram. 14-cü ayə, hicri 1400-ə də işarə edir təbii ki. “Onların ürəkləri üzərində (səbri və qərarlılığı) məskun etdik.” Hz. Mehdi (ə.s) tələbələrinin xüsusiyyətidir. “Qiyam etdiklərində” dəccaliyyətə qarşı qiyam etdiklərində, “…demişdilər ki: “Bizim Rəbbimiz, göylərin və yerin Rəbbidir; İlah olaraq biz Ondan başqasına qətiyyən tapınmarıq, (əgər tərsini) söyləyəcək olsaq, and olsun, həqiqətin xaricinə çıxarıq.'” Darvinist, materialist olmarıq biz, dinsiz, imansız olmarıq deyirlər. “Bunlar, bizim qövmümüzdür; Ondan başqasını ilahlar etdilər, onlara açıq-aşkar bir dəlil gətirmələri lazım deyildi mi?” Madam bir iddian var, dəlil gətirin, deyir. “Elə isə Allaha qarşı yalan uydurub böhtan atandan daha zalım kimdir?” Darvinistlər də zülm etmiş olurlar. Dəlilləri olmadan danışdıqları üçün zülm edirlər. “Biz sənə onların xəbərlərini bir həqiqi (hadisə) olaraq nəql edirik. Həqiqətən, onlar Rəblərinə iman etmiş gənclər idi” Hz. Mehdi (ə.s) tələbələri gənclərdən ibarət olur, bilirsiniz. “Biz də onların hidayətlərini artırmışdıq.” Allah “Hadi” ismiylə təcəlli edir. Əbcədi 1996 tarixini verir.

Ramadan-2013-Al-Quran-HD-Wallpaper

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri, Allahın özlərindən əhd aldığı möminlərdən olacaqdır

Əli ibn Əbu Həmzə deyər ki: İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu: “Qaim əleyhissalam (hz. Mehdi (ə.s)) qiyam etdiyində xalqın əksəriyyəti onu inkar edəcək. Çünki, o rəşid bir gənc olaraq zühur edəcək. Onu (hz. Mehdi (ə.s)-ı), yalnız zərr aləmində Allahın əhd aldığı möminlər qəbul edəcəkdir”. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 247)


R0319

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin sayları az və seçilmiş insanlardan ibarət olacaq

Onun yanına gələnlər istər-istəməz təmizlənəcəklər, ayrılacaqlar və ələnəcəklər. Böyük əksəriyyəti bu seçimdən keçə bilməyəcək. (Gaybet’ül Numani, Bölüm 12, Səh. 299)

Hədisdə hz. Mehdin (ə.s)-ın yanına çox sayda insanın gələcəyinə, lakin nəticədə bu insanların böyük əksəriyyətinin seçimdən keçə bilməyəcəyinə diqqət çəkilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s) çox fədakarlıq tələb edəcək, çətin bir elmi mübarizə aparacaq. Xüsusilə mübarizəyə başlayanda çox tez-tez təzyiqlərə məruz qalacaq. Belə şəraitdə hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri əlbəttə ki, təmizlənəcəklər və az sayda seçmə insanlar qalacaq.

 

 

R0040

 

 Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri gənclərdən ibarət olacaq və çox az sayda olacaq

Hüqeym İbn Sad belə deyir: İmam Əmir əl-möminin Əli (ə.s)-ın belə buyurduğunu eşitdim. Qaim (ə.s)-ın səhabələri gəncdir və aralarında yaşlı yoxdur. Ancaq gözdəki sürmə və ya azuqədəki duz qədərdirlər, azuqədəki ən az şey duzdur.

53

Hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçiləri gənclərdən ibarət olacaq, aralarında yaşlı olmayacaq. Ancaq digər bir çox hədisdə bildirildiyi kimi sayları çox az olacaq. Bilindiyi kimi hədisi-şəriflərdə hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin sayının, təxminən, 314 nəfər olduğu bildirilir.

 

(İmam Mehdi, Ali İrfan, Velayet Yayıncılık, sf. 96)