Hz İsa(əs)

Hz. Mehdi (ə.s.) dövründə bütün əhli-kitab hz. İsa (ə.s)-a iman edəcək

Əli ibn İbrahim Şəhr ibn Həvşəbdən belə rəvayət edər:… “HZ. İSA ƏLEYHİSSALAM QİYAMƏTDƏN ƏVVƏL DÜNYAYA ENƏCƏK. BELƏCƏ, YƏHUDİ VƏ NƏSRANİLƏRDƏN, ÖLMƏDƏN ƏVVƏL (YƏNİ HZ. İSA (Ə.S) ÖLMƏDƏN ƏVVƏL VƏ YA YƏHUDİ VƏ XRİSTİANLARDAN HƏR BİRİ ÖLMƏDƏN ƏVVƏL) ONA İNANMAYAN QALMAYACAQ. HZ. İSA ƏLEYHİSSALAM HZ.MEHDİ (Ə.S)-IN ARXASINDA NAMAZ QILACAQ. Həccac: “Nələr söyləyirsən sən?! Bunu haradan bilirsən ki?!” Deyə soruşduqda; “Bu hədisdir.” Dedim, “Mən bu hədisi Məhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn Əbu Talibdən eşitdim!” Bundan sonra: “Vallah tam qaynağından eşitmisən!” Dedi. (Kummi Tefsiri, cild. 1, səh. 158)

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranın, “And olsun, kitab əhlindən ölmədən əvvəl ona inanmayacaq kimsə qalmayacaq. Qiyamət günü o da onların əleyhinə şahid olacaqdır.”(Nisa surəsi, 159) ayəsini hədisdə ifadə edildiyi şəkildə açıqlamışdır.R0307

 

“… bəli, hər zaman mələkləri səmavatdan yerə göndərən, bəzi vaxtlarda hz. Cəbrayılın Dihyə surətinə girməsi kimi onları insan surəti ilə əvəz edən, ruhaniləri ervah aləmindən (ruhların və ruhanilərin olduğu aləm) göndərib bəşər surətində göstərən, hətta ölmüş vəlilərin ruhlarını cəsəd surətində dünyaya göndərən bir Hakimi Zülcəlal, GÖY ÜZÜNDƏ CƏSƏDİYLƏ OLAN HZ. İSANI, BƏLKƏ AXİRƏT ALƏMİNIN ƏN UZAQ KÜNCÜNƏ GETSƏYDİ VƏ HƏQİQƏTƏN ÖLSƏYDİ BELƏ YENƏ DƏ BİR BÖYÜK NƏTİCƏ ÜÇÜN ONA YENİDƏN CƏSƏD GEYDİRİB DÜNYAYA GÖNDƏRƏRDİ.”   (Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat Səhifə 56-57)       

 

0076

 

1. Mələklər səmavatdan yerə endiklərində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq (insan cildində) enərlər.

2. Hz. Cəbrayıl (ə.s) yer üzünə Dihyə surətində gəldiyində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq gəlir.

3. Ruhanilər aləmi ervahdan (ruhlar aləmindən) insan surətində gəldiklərində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq gəlirlər.

4. Ölmüş vəlilərin ruhlarının cəsədi surətində dünyaya gəldiklərində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq gəlirlər.

5. Mələklərin səmavatdan gəlməsi, hz. Cəbrayıl (ə.s)-ın Dihyə surətində dünyaya gəlməsi, ruhanilərin ruhlar aləmindən gəlməsi, vəlilərin ruhlarının cəsədi surətində dünyaya gəlmələri necə asanlıqla mümkündürsə, hz. İsa (ə.s)-ın şəxsinin, dünyadakı bədəniylə yer üzünə enməsi də o qədər asan, məqbuldur və nüzul edəcəkdir.

6. Hətta həqiqətən… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s)-ın bir şəxs olduqlarını ifadə etmişdir

Halbuki, demişdik: Bu dünya təcrübə meydanıdır. Ağıla qapı açılar, lakin insanların iradələri əlindən alınmaz. (1) ELƏ İSƏ O EŞHAS (yəni Axırzamanın vacib şəxsləri -HZ. MEHDİ (Ə.S) və HZ. İSA (Ə.S)), hətta o Dəccal da ÜZƏ ÇIXDIĞI VAXT (2)ÇOXLARI, hətta özü də BİDAYƏTƏN (BAŞLANĞICDA) Dəccal olduğunu BİLMƏZ. (3) BƏLKƏ NURUİMANIN DİQQƏTİYLƏ, O EŞHASI AXIRZAMAN (yəni Axırzamanın vacib şəxsləri HZ. MEHDİ (Ə.S) və HZ. İSA (Ə.S)) TANINA BİLƏR. (Hz. Mehdi (ə.s), hz İsa (ə.s) yalnız dərin iman sahibi bəzi möminlərin diqqətləriylə tanına biləcək.)  (Sözlər, səh. 343-344)

 16bd7b19b552f5515cbe7a3a7b2a42d6

(1)  “…ELƏ İSƏ O EŞHAS (yəni Axırzamanın vacib şəxsləri -HZ. MEHDİ (Ə.S) və HZ. İSA (Ə.S))… ÇIXDIĞI ZAMAN…

Ustad Axırzamanda zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s) və yenə Axırzamanda nüzul edəcək hz. İsa (ə.s)-a diqqət çəkir. Səid Nursi həzrətləri burada bu iki möhtərəm şəxsdən bir şəxsi mənəvi kimi bəhs etməmişdir. Əksinə onlar üçün “o eşhas” yəni “şəxslər” ifadəsini istifadə edərək hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s.)-ın bir adam, bir şəxs olduqlarını və Axırzamanda gələcəklərini ifadə edir.

 

(2) …ÇOXLARI, hətta özü də BİDAYƏTƏN (BAŞLANĞICDA) Dəccal… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) hz. İsa (ə.s)-ın da imamı olacaq

Rəsulullah (s.ə.v) əfəndimiz səadətlə belə buyurmuşdur: “Daim ümmətimdən bir camaat qiyamətə qədər haqqı yüksəltmək üçün fikri mübarizə aparacaq, MƏRYƏM OĞLU İSA (Ə.S) YER ÜZÜNƏ ENƏCƏK. ƏMİRLƏRİ (HZ. MEHDİ (Ə.S )), ONA (HZ. İSA (Ə.S)-A): “BİZƏ NAMAZ QILDIR” DEDİYİ ZAMAN,  HZ. İSA (Ə.S) XEYR DEYƏCƏK … VƏ “İMAM-I MEHDİNİ” İMAM TƏYİN EDƏCƏK”  (Səhihi Müslim, 1-ci cild, səh. 209)

 

A0001

 

Hz. İsa (ə.s)-ın ikinci dəfə yer üzünə gəlişinin bu əsrdə reallaşacağı İncildə yazılır

İSA PEYĞƏMBƏR: “SİZİNLƏ DÜNYANIN SONUNA QƏDƏR BİRLİKDƏ OLACAĞAM” DEYƏR. (MATTHEW 28:20)

İncildə keçən bu sözdə “dünya” olaraq tərcümə olunan sözün orijinalı “aeon”dur və “dövr” mənasını verir. Yəni İncildə bu söz əslində; “İSA PEYĞƏMBƏR: “SİZİNLƏ DÖVRÜN SONUNA QƏDƏR BİRLİKDƏ OLACAĞAM.” DEYİR. (MATTHEW 28:20)

Bilindiyi kimi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişinin hicri 1400-cü illərdə reallaşacağı xəbər verilmişdir. Yəni miladi təqvimə görə 1979-ci il etibarilə hz. Mehdi (ə.s) vəzifəyə başlamışdır. Bu tarixdən etibarən hz. Mehdi (ə.s) dinsizliyə, darvinizm və materializmə qarşı çox güclü bir elmi mübarizə icra edəcəkdir. Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın, dinsizliyə qarşı etdiyi fikri mübarizədə qəti bir zəfər qazanmaq və İsəvilər ilə müsəlmanlar haqq din İslamda birləşərkən, hz. İsa (ə.s)-ın şəxsinin də ikinci dəfə yer üzünə gələcəyini deyir:

Qurana iktida edərək (tabe olaraq), o İsəvilik şəxsi mənəvisi tabe və İslamiyyət, metbu (tabe olunan) mövqeyində qalacaqdır. Dini Haqq (haqq din olan İslam), bu iltihaq (iştirak) nəticəsində əzm (böyük) bir qüvvət tapacaqdır. Dinsizlik cərəyanına (axınına) qarşı ayrı-ayrı ikən məğlub olan İsəvilik və İslamiyyət, birlik (birləşmələri) nəticəsində, DİNSİZLİK CƏRƏYANINA QƏLƏBƏ QAZANIB (QALİB GƏLİB) DAĞIDACAQ İSTİDADINDA (QABİLİYYƏTİNDƏ) İKƏN, ALƏMİ SƏMAVATDA (GÖYLƏR ALƏMİNDƏ) CİSMİ BƏŞƏRİSİYLƏ… ardı...