Hud surəsi 54-57 61

Hud surəsi, 54-57, 61-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

 

54-cü ayə: “Biz: “Bəzi tanrılarımız sənə xətər (bəlaya salmışdır) toxundurmuşdur, (deməkdən) başqa heç bir şey söyləmərik”. Bəzi ilahlarımız sənə xətər toxundurmuşdur, yəni “ağlına zərər gəlmiş, ağlına nə isə təsir etmiş” deyirlər. Bu cür tiplər var ki, bunlar da: “mənim şeyxim sənə xətər yetirər” deyirlər.  O zaman da başqa cür bir anlayış var idi. “(Hud) belə cavab verdi: “Allahı şahid tuturam və siz də şahid olun ki, mən sizin (Rəbbinizə) qoşduğunuz şəriklərdən uzağam!” Yəni bəla versə Allah verər. İnsan bəla verə bilməz. İnsanı şirk qoşmaq haramdır.

 

55-ci ayə: “Bircə Ondan (Allahdan) başqa! İndi hamılıqla mənə qarşı nə hiylə qurursunuzsa, qurun və mənə heç möhlət də verməyin!” Yəni əlinizdən gələni, istədiyinizi edin, istər böhtan atın, istər təhqir edin, oyun oynayın, tələ qurun, nə edirsinizsə edin.

 

56-cı ayə: “Mən həqiqətən, mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. (Yer üzündə) elə bir canlı yoxdur ki, onun ixtiyarı (Allahın) əlində olmasın. Şübhəsiz mənim Rəbbim, düz yoldadır (dümdüz yolda olanı qoruyur.)” Yəni Allahın qoruması altındayam, deyir. Çünki siz bir şey etdikdə, küfr hücum etdiyində onu da Allah yaradacaq. Buna görə də müsəlmanın həyatı zəmanətlidir. Küfr müsəlmana təzyiq… ardı...