Hud surəsi 32-37 38 42-43

Hud surəsi, 32-37, 38, 42-43-cü ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: “(Nuh) gəmini düzəldir, ümmətinin əyan-əşrafı isə yanından ötüb-keçdikcə onu məsxərəyə qoyurdular. (Nuh) onlara deyirdi: “Əgər (indi) siz bizi məsxərəyə qoyursunuzsa, biz də (Allahın əzabı gəldikdə) sizi siz bizi məsxərəyə qoyduğunuz kimi məsxərəyə qoyacağıq”. Onda rüsvayedici əzabın kimə gələcəyini və kimin əbədi əzaba düçar olacağını biləcəksiniz!”. Burada müsəlmanların hakimiyyəti, dəccaliyyətin yox oluşundan bəhs etmirmi? O dövrün Mehdi (ə.s)-ı hz.Nuh (ə.s) idi. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri kimlər idi? Gəmi əhli. O dövrün dəccaliyyəti kimlər idi? Bütün dünya. Hal-hazırda bütün dünyanı dəccaliyyət bürümədimi? Bürüdü. Bir ovuc mehdi qrupu, mehdi birliyi bunlarla (dəccaliyyətlə) mübarizə edirmi, etmirmi? Eynisidir.

 

Məsələn, 42-ci ayədə Allah Təala buyurur: “Gəmi onları dağlar kimi (yüksək) dalğaların içi ilə apardığı zaman Nuh (gəmidən) aralı olan oğlunu (Kənanı) haraylayıb dedi: “Oğlum! Bizimlə birlikdə gəmiyə min, kafirlərdən olma!”. Yəni Mehdi camaatına qatıl, küfrün tərəfində, dəccalın tərəfində olma. “(Oğlu) Dedi ki: “Mən bir dağa sığınacağam, o məni sudan qoruyar.” Materialist ağılla düşünür, Qurana görə düşünmür. Yəni o dövrün haqq olan kitabına görə düşünmür. “Nuh dedi: Allahın rəhm etdiklərindən başqa, bu gün heç kəs (insanları) Onun əzabından qoruya bilməz! Və ikisinin arasına dalğa girdi, beləcə o da boğulanlardan oldu”. Dəccal tərəfdarları boğulurlar, yox olurlar. “Onlar… ardı...