Hud surəsi 109-114 117 118 120-123

Hud surəsi, 109-114, 117, 118, 120-123-cü ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Cənabı Allah deyir ki: 109, Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə. Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi” Allah, ataları necə inanırlarsa onlar da o cür “ibadət edirlər” -deyir. Bir dəli bir söz atır, qırx ağıllı çıxara bilmir. “Şübhəsiz ki, Biz onların cəzasını əksiltmədən tam verəcəyik”.

 

110: “And olsun Biz Musaya Kitab verdik,” Tövrat, “lakin onun barəsində də ixtilaf düşdü”. Cənabı Allah Tövrat barəsində ixtilafa düşdülər, deyir. “Əgər Rəbbin tərəfindən əzəldən bir Söz olmasaydı, aralarında dərhal hökm verilərdi. Həqiqətən, onlar Quranın barəsində də şübhə doğuran şəkk içindədirlər”. Yəhudilərin Qurandan məsul olduğunu göstərən bir Quran ayəsidir. Bu, 110-cu ayə Məhəmmədi olmalarının lazım olduğuna dair bir Quran ayəsidir. Yəni Məhəmmədi olmadan həqiqi Yəhudi olmağın mümkün olmadığını görürük.

 

111: “Şübhəsiz ki, Rəbbin onların hər birinə əməllərinin əvəzini tam verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır”.

 

112: Allah “Sənə əmr edildiyi kimi sən də, səninlə birlikdə tövbə edənlər də doğru-düzgün davranın. Həddi aşmayın” -deyir. Qudurmayın, bir-birinizə hücum etməyin, dəhşət yaratmayın, terror meydana gətirməyin, adam öldürməyin. “Çünki O, sizin nə etdiklərinizi görür”.

 

113: “Zalımlara meyl etməyin,” qan tökücülərə meyl etməyin, Allah, “yoxsa sizə od toxunar”… ardı...