həqiqi

İSLAMIN YAŞANMASINA MANEƏ TÖRƏDƏN BÖYÜK BƏLA: QATI DİNÇİLİK

Dünyanın dörd bir tərəfindəki İslam ölkələrində silahlı qarşıdurmalar, təzyiq göstərən rejimlər, əks fikirlilər arasındakı şiddət və terror baş alıb gedir, demokratiya anlayışına tamamilə zidd olan zərbələr endirilir. İraq ilə başlayan, Suriya ilə davam edən və ən son Misirdə gündəmə gələn bu primitiv müdaxilələr, sanki bütün İslam ölkələrində bir filmin təkrarı kimi görünür.

Bütün bunların əsas səbəbi nədir?

İslam əxlaqının yaşanmasına mane olan və bir çox İslam ölkəsini bürüyən bəlaların qaynaqlarından biri olan qatı dinçiliyin qarşısı necə alınar?

 

www.turkislambirligimujdesi.com

 

Dövrümüzdə texnoloji imkanların və internet əlaqəsinin inkişafı ilə birlikdə insanların böyük bir qisminin ümumi mədəniyyətləri dünya səviyyəsində inkişaf edir və müasir dünyaya asanlıqla ayaqlaşırlar. Buna görə müasir dünyanı tanıyan insanlara İslam ölkələrinin qadağalarla dolu qatı dinçi həyat təqdim etməsi, insanların bir qismini İslamdan uzaqlaşdırır.

Üstəlik hal-hazırda daxili qarışıqlıqların yaşandığı müsəlman ölkələrinin bir çoxunda müasirliyə qarşı çıxmaq hakimdir. Halbuki, İslam ölkələrinin əsas hədəfi Quranda bildirilən və insanların ürəyini açacaq rahat həyat tərzi olmalıdır. İslamı dünyaya yanlış tanıdan bu qatı dinçilik təhlükəsindən və müasir dünyaya qarşı düşmənçilikdən xilas olmaq üçün isə həqiqi İslam əxlaqına uymaq lazımdır.

 

bagnazlik4İslam ölkələri baxımlı və estetik olmalıdır

 

Dövrümüzdə bir çox İslam ölkəsində iqtisadiyyatın düzəldilməsi ilə birlikdə bütün… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) həqiqi Tövratı çıxarar

“Ona Mehdi deyilməsinin səbəbi budur. O, yəhudilərin həcc etdiyi Şam dağlarından bir dağın içindəki Tövrata dair kitabları çıxarar və yəhudilərdən bir camaat onun əlində müsəlman olar”.  (İmam-ı Suyuti)

c28654abaa0a55edf1c80f333fe940f0

“Ona hz. Mehdi (ə.s) deyilməsinin səbəbi, Şamda olan dağlardan birinə yönəlməsidir. Oradan (HƏQİQİ) TÖVRAT KİTABLARINI ÇIXARACAQ, YƏHUDİLƏRƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRƏCƏK”.  (Suyuti, el-Havi li’l Feteva, II. 81)

2009-12-19 19:47:40