Həcc surəsi 78

Adnan Oktarın 26 aprel 2011 A9 tv və Qaziantep Olay tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bəli, Həcc surəsi, 78.  “Allah adına” Allah rizası üçün, “…lazım olduğu kimi” baxın, lazım olduğu kimi, ən mükəmməl şəkildə “…mübarizə aparın.” Cəhd edin, cəhd göstərin.  “O, sizləri seçmiş və din mövzusunda sizə bir çətinlik yükləməmişdir,” mövhumatçılıq və xurafat verməmişdir Allah sizə, deyir. Əziyyət çəkəcəyiniz, iztirab çəkəcəyiniz dini bir hökm yoxdur, dinin bütün hökmləri çox asandır, deyir Allah.  “…atanız  İbrahimin dini(ndə olduğu kimi). “Hz. İbrahim (ə.s)-ın dini də elə asan idi, deyir. Mövhumatçıların uydurduğu kimi, xurafatçıların uydurduğu kimi çətin bir din yoxdur, deyir  Allah. “O (Allah) bundan daha əvvəl də, bunda (Quranda) da sizi “müsəlmanlar” olaraq adlandırdı;” adınız həmişə müsəlman idi, deyir.  “…elçi sizin üzərinizə şahid olsun, siz də insanlar üzərinə şahidlər olasınız deyə.” 2026 tarixini verir. “Artıq düzgün namazı qılın,” nə edəcəyik? 5 vaxt tadil-i erkan ilə namazlarımızı Rəsulullah (s.ə.v)-in qıldığı kimi, gözəl şəkildə sünnəyə uyğun edəcəyik.  “…zəkatı verin və Allahdan yapışın,” Qurandan yapışın mənasını verir.  “…sizin Mövlanız Odur. Nə gözəl mövla və nə gözəl köməkçidir.” maşaAllah.

quran_karim

 

Adnan Oktarın 31 mart 2011 A9 tv və Samsun Aks tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Həcc surəsi, 78 “Allah adına lazım olduğu kimi cihad edin.” Cihad demək qan tökmək deyil. Təbliğ, cəhd etmək, cəhd göstərməkdir. “O, sizləri seçmiş və din mövzusunda sizə bir çətinlik yükləməmişdir.” Yəni “dininiz asandır” deyir. İslam dini asandır, lakin xurafatçılar son dərəcə çətin göstərdiyi üçün insanlar dini fövqəladə çətin zənn edirlər. Deyir ki; “60 yaşına gəldiyim vaxt o zaman müsəlman olaram, o zaman dünyadan əl çəkər, içimə qapanaram” deyir. Qardaşım, sənə dünyadan əl çək deyən kimdir? Din sənə elə bir şey deyirmi? Əksinə, dünyanı daha gözəl yaşayar dindar. Daha haqqıyla yaşayar, dünya zövqlərini daha gözəl yaşayar. Mən özümdən bilirəm. Aləmin şahıyam yəni belə. Ən gözəl şəkildə yaşayıram həyatımı, bütün dünya zövqlərindən, hamısından istifadə edirəm. Hamısını ən gözəl yaşayıram. Amma dinimi diqqətlə yaşayıram. Din olmadan onsuz da heç bir zövqün mənası olmaz. Hamısı dinin verəcəyi zövq içərisində bir məna qazanar.

“O, sizləri seçmiş və din mövzusunda sizə bir çətinlik yükləməmişdir.” Yox. Xurafatçılar çətin göstərirlər. İnsanlar da bilmədiyi üçün dini belə dəhşət verici bir şey zənn edirlər. Din müdhiş bir fərahlıq, sevinc və bayramdır. Ürəkləri açar. Bədənə, ruha, hər şeyə səhhət və salamatlıqdır. Həyat hər istiqamətiylə mənalı və gözəl olar. Hər şey quran_kitabigözəl olar. İnsanlar gözəl olar, çiçəklər gözəl olar, heyvanlar gözəl olar, həyat gözəl olar, evlər gözəl olar, hər şey gözəl olar dində. “Atanız İbrahimin dini(ndə olduğu kimi).” Onun dini də çox asan idi” deyir Allah. Xurafatçılar çətin göstərirlər. Əsla, insanlar buna inanmasın.

 

” … bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı…” (Həcc surəsi, 78)

Allah bir ayəsində, seçdiyi və qəlblərinə iman verdiyi qullarına heç bir çətinlik yükləmədiyini və İslamın, hz. İbrahim (ə.s)-ın dini kimi asan olduğunu bildirir.

Allah Hadidir, yəni hidayət verəndir. Rəbbimiz dilədiyi qulunu seçər və onu doğruya yönəldər.

Allahın insanlar üçün, yaradılışlarına ən uyğun olaraq seçdiyi din İslam dinidir və Quranda təsvir edilən əxlaq da insan fitrətinə ən uyğun həyat şəklidir. Allah qullarının nəfsini, ruhunu, yaşadıqlarının nə qədərinə güclərinin çatdığını ən yaxşı biləndir və insanlar üçün ən asan olanı endirmişdir.

Din əxlaqı, insanların üzərindəki bütün sıxıntını, məhdudlaşdırıcı, insanlara çətinlik gətirən ağırlıqları qaldırar. İnsanın yalnız sonsuz mərhəmətli, şəfqətli, bağışlayıcı, saleh qulları üçün hər şeyi xeyirlə yaradan, bütün gücün sahibi olan Allahın özü üçün təyin etdiyi qədərə təslim olmasını, hər şeydə yalnız Onun razılığını axtararaq Ona yönəlməsini bildirir.

Kainatdakı hər varlığın və reallaşan hər hadisənin sahibi olan Allaha güvənib təvəkkül etmək və Onu dost etmək, bir insanın həyatındakı bütün qorxuların, narahatlıqların, çətinliklərin də sonu deməkdir. Quran əxlaqını yaşayan bir insan üçün dinin gətirdiyi ən əhəmiyyətli asanlıq və gözəlliklərdən biri budur. Bunun xaricində Allah, bütün əmr və hökmlərini insanların fitrətlərinə ən uyğun şəkildə bildirmişdir və heç birində bir çətinlik yoxdur.

Din… ardı...