Həcc surəsi 75

Allah mələklərdən də elçilər seçir, insanlardan da. Həqiqətən, Allah Eşidəndir, Görəndir! (Həcc Surəsi, 75)

Allahu   yastafi   minel   melaiketi  rusulan   və   minan nas(nasi),..
66   +      199  +   121  +     492   +      291  +   6  +  121  +   111  = 1407 (Şəddəsiz)
99   +      199  +   121  +     492   +      291  +   6  +   171  +   111  = 1487 (Şəddəli)
Şəddəli:1487/2064
Şəddəsiz:1407/1986

BeFunky_Islamic_Wallpaper_Quran_001-1366x768