Həcc surəsi 40-44 30 37

Hörmətli Adnan Oktarın 23 yanvar 2014 -ci il tarixli söhbətindən Həcc surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Nə deyir Allah? Həcc surəsi, 40-cı ayədə “Allah öz dininə yardım edənlərə, şübhəsiz ki, yardım edər” bax “Allah öz dininə yardım edənlərə, şübhəsiz ki, yardım edər. ” Kömək edər demir bax “qəti olaraq kömək edər.” Dinə kömək nə demək? Təbliğ etmək, İslamı izah etmək. Məsələn, radiolardan, televiziyalardan  internetdən islamı izah etmək yaxud ev-ev gəzib izah etmək, küçədə izah etmək, dinin rəvac tapması güc tapması üçün səy edir. “Allah öz dininə yardım edənlərə, şübhəsiz ki, yardım edər.” Əbcədi neçə? 2007. 2007-ci il tarixini verir. “Onlar ki , əgər onları yer üzündə yerləşdirsək, iqtidar sahibi qılsaq, namaz qılar, zəkat verər, yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin sonu Allaha aiddir.”

Yəni, “yer üzünə özlərini yerləşdirsək, iqtidar sahibi qılsaq “yer üzündə, yer üzü haradır? Ərş, bütün dünya. Ayə nəyə işarə edir? Mehdiyyətə. Çünki yer üzü hakimiyyətindən bəhs edir. “Yer üzündə özlərini yerləşdirsək, iqtidar sahibi qılsaq” mehdiyyət. “Namazı doğru qılarlar” deməli, hz. Mehdi (ə.s) tələbələri və müsəlmanlar namazını qılacaqlar o zamanda. Zəkatlarını verəcəklər. Marufu əmr edəcəklər, gözəl olanı, münkərdən çəkindirəcəklər, təbliğ də edəcəklər.” Bütün işlərin sonu Allaha… ardı...