güc

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (1 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: “(Gəldiklərində də) Sizə qarşı “xəsis və eqoistdirlər.” “Eqoistdirlər” Allah deyir. Xəsis, yəni pul versə belə ondan acı duyar, iztirab çəkər, o heç cür onu unuda bilməz. Bir acıymış kimi hiss edər və verərkən də istəyərək verməz. “Və eqoistdirlər. Əgər qorxu gələcək olsa, ölümə görə üzərinə huşsuzluq çökmüş kəslər kimi gözləri dönərək sənə baxmaqda olduqlarını görərsən.” Allah münafiqlərin baxışlarında bir anormallıq olduğunu söyləyir. Bu, bir çox ayədə, burada da ifadə edilir. Bax, “gözləri dönərək sənə baxmaqda oluqlarını görərsən.” Münafiqlər öküz kimi baxar, Allahın hikməti belədir. “Qorxu gedincə, xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək sizi kəskin dilləriylə (tənqid edib incidərək) qarşılayarlar.” Münafiqin həmişə tənqid etmə, özünə görə incitməyək, yəni narahat etmə istiqamətində fəaliyyəti vardır.

Bu ayədə deyir ki: “Qorxu gedincə, xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək”, yəni mənfəətə düşkünlük göstərərək, “sizi kəskin dilləriylə”, deməli, münafiqlərin belə kəskin, pis dilləri var. Yəni Quranı, imani mövzuları tənzih edirəm, pis dillərinə Allah diqqət çəkir, murdardır danışıqları. Və məqsədini də Allah deyir, bax; “tənqid edib, incidərək”, “incitmə məqsədli və tənqid etmə məqsədli edərlər” deyir. “Məhz onlar iman etməmişlər“,  “iman etmədikləri üçün belə olurlar” Allah deyir. “Beləcə, Allah onların etdiklərini boşa çıxarmışdır. Bu Allaha… ardı...

 

Adnan Oktarın 28 dekabr 2009-ci il tarixli Kral Karadeniz, Adıyaman Asu və Ekin TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Yunus surəsində. Sən hansı bir işdə olsan, Qurandan nə oxusan”, Məsələn, indi biz Quran oxuyuruq. Şeytandan Allaha sığınıram. Qurandan nə oxusan, siz nə iş görsəniz, başınız ona qarışarkən Biz sizə şahid olarıq”. Yəni indi Mən sizi seyr edirəm deyir Allah. Hal-hazırda Allah bizi seyr edir və dinləyir. Onsuz da bizi danışdıran da Allahdır. Nə yerdə, nə də göydə zərrə qədər bir şey Rəbbindən gizli qalmaz”. Yəni atom da, atomun içindəki elektronlar da, protonlar da hamısı Mənim məlumatım daxilindədir deyir Allah.

Bundan daha kiçiyi”, baxın onun daha kiçiyi də, yəni artıq fotonlar da. və daha böyüyü yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-Məhfuzda) olmasın”. Hamısı Mənim hüzurumda qeydə alınıb, sabitdir deyir Allah. MaşaAllah. 66-cı ayədə “Bilin ki, göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahındır”. Bir tərəfdən də Mehdi (ə.s)-a və hz. İsa (ə.s)-a baxır. Hz. İsa (ə.s) göylərdə, Mehdi (ə.s) da yerdədir ona baxır, inşaAllah. Cənab-ı Allah 62-ci ayədə; “Şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər”. Bu eyni zamanda Mehdi (ə.s)-a və tələbələrinə baxır. Çünki onlar… ardı...

 

Adnan Oktarın 11 yanvar 2010-cu il tarixindəki Kral Karadəniz, Adıyaman Asu və Ekin TV-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: “Vay mənə” dedi (qadın). “Mən yaşlanmış bir qadın ikən və bu ərim də bir qoca ikən doğacağammı?  Həqiqətən bu, möcüzəvi bir şeydir!” deyir. Bax, qadın deyir ki, mən yaşlanmışkən, artıq yaşlanmış qadınkən, ərim də qoca ikən doğacağammı? Normalda yaşlılıqda insanın cinsi gücü qalmaz, yəni qadın olsun, kişi olsun, çoxunda elədir.

OKTAR BABUNA: Onsuz da ovulyasiya da sona çatır.

ADNAN OKTAR: Ovulyasiya, yəni doğuma əlverişli olmur, doğa bilmirlər. “Dedilər ki: “Allahın əmrinə mi təəccüblənirsən?  Allahın rəhməti və bərəkətləri sizin üzərinizdədir, ey ev xalqı şübhəsiz O, təriflənməyə layiq olandır, Məciddir.” Bu da eyni zaman da Əbdülməcid dövrünə işarə edən bir ayədir. İnşaAllah. “İbrahimdən qorxu getdiyi və ona müjdə gəldiyi zaman,” qövm mövzusunu müzakirə etməyə davam edir. Lakin burada diqqət çəkən budur; yenə bir insan imanlı olsa, Allah möcüzəvi şəkildə yaradar. Məsələn, Oktar normalda 100 % ölməli olan bir xəstə idi. Yəni 100 %, o ən azğın xərçəng növünə tutulmuşdu və dünyada heç bir xəstənin sağala bilmədiyi bir xəstəlik növü idi.

APARICI: Nə xərçəngi idi?

ADNAN OKTAR: Qan xərçəngi idi, amma ən azğın növü. Yəni dünyada heç müalicəsi yoxdur.

OKTAR BABUNA: Richter… ardı...

 

Mehdi, səhvi ayırd etmə gücünü qaldıracaq xüsusiyyətlərlə ortaya çıxmayacaq

Bir qisim zahiri üləmalar (hədislərin xarici mənalarına baxaraq hökm verən alimlər), o rəvayət və hədislərin zahirinə (xarici mənalarına) baxıb şübhəyə düşmüşlər. Və ya səhhətini (doğruluğunu) inkar edib və ya xurafat kimi (xurafat kimi, nağıllarda izah edilən həqiqət xarici bir şey kimi) bir məna verib elə bil mümkünsüz bir surəti (sanki qeyri-mümkün, ağılın vicdanı qənaətlə qərar vermə xüsusiyyətini ortadan qaldıracaq xüsusiyyətlərdə bir şəxsi) gözləyən bir tərzdə (izah etdikləri üçün), avamı-müsliminə (belə metafizik şərhlərə inanmadan çətinlik çəkəcəkləri və ya bu səbəblə heç gətirməzlər üçün, xalqdan məlumatı olmayan müsəlmanlara imani istiqamətdən) zərər verərlər. (Kastamonu Lahikası səh. 80)

 

Bədiüzzaman, hz. İsa, hz. Mehdi və dəccal kimi, Axırzaman şəxsləri haqqındakı mütəşabeh, yəni “bənzətmələrlə izah edilən rəvayət və hədislərin”, mütləq şərh edilərək, bənzətmələrinin həll edilərək açıqlanması lazım olduğunu söyləmişdir. Əks təqdirdə, bir qisim saxta alimlərin bu hədisləri, mütəşabeh mənalarının diqqət etmədən, zahirinə baxıb şərh etməkdə şübhəyə düşdüklərini və ya hədisdən tamamilə imtina etdiklərini ifadə etmişdir. Bu kimi saxta alimlərin hz. İsa və hz. Mehdi mövzusundakı səhv şərhlər, bu mövzuda tam bir məlumata sahib olmayan müsəlmanların da çaşdırmalarına səbəb olur.

 

Halbuki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in, hz. Mehdinin həyatına bağlı hər mövzudakı hədisləri, ağlın, məntiqin tam olaraq… ardı...

 

İmam Məhəmməd Taki (ə.s) Əbdüləzim Həsəniyə belə buyurdu: “Qaim, vəd edilmiş hz. Mehdidir. Qeybəti zamanında onu gözləmək, zühur edəndə də ona itaət etmək lazımdır…

 

Məhəmməd (s.ə.v.)-i Peyğəmbər seçən Allaha and olsun ki, əgər qiyamətin qopmasına bir gün belə qalsa, Allah (c.c) hz. Mehdi zühur etsin və yer üzünü zülmlə dolduğu kimi ədalətlə doldursun deyə o günü uzadar, ONUN İQTİDARINI  MUSANIN İQTİDARI KİMİ BİR GÜNDƏ DÜZƏLDƏR. Musa (ə.s) həyat yoldaşı üçün bir az atəş almağa getdi. Amma risalət və peyğəmbərlik məqamı ilə geri döndü. “(İmam Muhammed Taki) (Bihar-ul Envar,  cild 51, səh.156; Isbat-ül Hüdat, cild 6, səh.420)

 

(İmamdan, həmçinin bu barədə beş hədis nəql edilmişdir.)


A0030