gizləmək

1.  Hz. Cabir (r.ə), Rəsulullah (s.ə.v)-in belə buyurduğunu izah edir:“Bu ümmətin sonradan gələnləri əvvəl gələnlərinə lənət etdiyi vaxt, kim bir hədisi söyləməsə, gizləsə Allahın endirdiyini gizləmiş olar.”(Buhari, Elm 34. 6034) 

74

 

 2.   Hz. Ənəs  (r.ə),Rəsulullah (s.ə.v)-in belə buyurduğunu izah edir:“Kim bir elmdən soruşulsa, o da bunu gizləsə, qiyamət günü atəşdən bir qəm  ilə qəmlənər.”(Əbu Davud, Elm 9, (3658); Tirmizi, Elm 3, (2651))

74

 

          3.   Əbu Saidil-Hudri, Rəsulullah (s.ə.v)-in belə buyurduğunu izah edir: “Kim insanların dini işlərində Allahın faydalı buyurduğu bir elmi gizləsə, Allah qiyamət günü onu bir atəş ilə qəmləndirər.”(Buhari, Elm 34, 603)

74