Furqan surəsi 52-53

Hörmətli Adnan Oktarın 3 mart 2013-cü il tarixli söhbətindən Furqan surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Furqan surəsi, 52-ci ayə: “Sən kafirlərə itaət etmə”-deyir Allah. Yəni, “küfr içində olanlara itaət etmə.…Və onlara qarşı bununla (bu Quranla) böyük bir cihad et! Yəni, cəhd göstər. Heyrətlidir əbcədi tam 1979-cu il tarixini verir. Çox maraqlıdır. Dərhal sonra da Allah 53-cü ayədə belə deyir: İki dənizi qovuşduraraq aralarında maneə və keçilməz sədd qoyan Odur.Bu ayənin mehdiyyətlə çox əlaqəsi var. Quranda mehdiyyət o qədər ətraflı izah edilmişdir ki, ən incə təffərrüatları belə bildirilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s) harada qalacaq, nə edəcək, bütün təffərrüatları vardır. Diqqətlə baxsaq, hamısını görərik. Hz. İsa (ə.s) ilə əlaqədar da çox ətraflı məlumatlar var. Qısa-qısa Allah işarə verir. Bəzən, bəzi insanlar başa düşə bilmir və “görəsən niyə bu təffərrüatlar verilib?” deyir. Halbuki həmin təffərrüatlar xüsusilə verilmişdir. Məsələn, iki dənizi qovuşduraraq aralarında maneə və keçilməz sədd qoyan Odur. bu, xüsusi verilmiş olan bir məlumatdır.

1391583660_qurani_kerim_00001

 

Hörmətli Adnan Oktarın 22 Avqust, 2013-cü il tarixli söhbətindən Furqan surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: “Elə isə kafirlərə itaət etmə.” Yəni küfrə, kafirlərə itaət etmə. “onlara qarşı bununla (bu Quranla) böyük bir cihad et!” Əbcədi; 1979-cu il tarixini, hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixini verir. Baxın, “elə isə küfrə” tüğyana, dəlalətə, islam əleyhdarı olan heç bir hərəkətə itaət etmə. Onlar kimi davranma. Onların anlayışı kimi bir fikrə düşmə. Məsələn, darvinist-materialist olma. Allahı inkar edən bir sistem içərisində olma, Quranəxlaqına əməl et. “Onlara qarşı bununla (bu Quranla) böyük bir cihad et!Allah: Böyük bir cihad”, yəni “hər hansı bir mübarizə deyil, dünya səviyyəsində, böyük bir cihad et” deyir. Furqan surəsi, 52-ci ayə, 1979-cu il tarixini verir. 53-cü ayədə də Allah: “İki dənizi qovuşduran, aralarında (bir-birinə qarışmamaq üçün) maneə və keçilməz sədd qoyan Odur!” deyir. İki dənizi bir-birinə qovuşduran. Allah hadisə yerini də söyləyir İstanbul. İstanbul iki dənizin bir-birinə qovuşduğu yerdir.

images