Furqan surəsi 44-47 50 52 41-43

Furqan surəsi 44-47, 50, 52, 41-43-cü ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Ya Allah Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. Furqan surəsi, 44 Yoxsa elə hesab edirsən ki, onların əksəriyyəti eşidəcək və ya anlayacaq?” Bax insanların çoxu söz eşitmir, eşidəcək və ya anlayacaq?” Allah, “insanların çoxu ağılsızdır, ağılını istifadə edə bilməzlər” deyir . Onlar heyvan kimidirlər, hətta, haqq yoldan daha çox uzaqlaşmışlar Dünyanın indi böyük hissəsi bərbad vəziyyətdədir, Allah əsirgəsin. Bayaqkı mövzunu təsdiq edən bir şərh, Məgər Rəbbinin kölgəni necə uzatdığını görmürsənmi? Bax, Allah “kölgəni xüsusi olaraq yaradıram” deyir. İşıq və kölgə ayrı-ayrı yaradılır. Əgər O istəsəydi, onu hərəkətsiz halda saxlayardı“.

Cənabı Allah “kölgə hərəkət etməzdi, mən hərəkət etdirirəm” deyir. İnsanlar kölgənin özbaşına meydana gəldiyini zənn edirlər. Halbuki, kölgə və işıq ayrı-ayrı yaradılır. Sonra Biz günəşi ona dəlil etdik“. Bax Allah, “günəşi kölgəyə dəlil etdim” deyir. İkisinin ayrı-ayrı yaradıldığını söyləyir. Allah, “Günəş üçün işığı ayrı yaradıram, kölgəni ayrı yaradıram” deyir . Allah, Sonra o kölgəni yavaş-yavaş Özümüzə tərəf çəkdikdeyir. Allah yəni, “o yavaş-yavaş çəkməyi də Mən edirəm” deyir. Sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq, gündüzü də canlanma vaxtı edən Odur Fəaliyyət zamanı edəndir. 50-ci ayə: “… ardı...