Furqan surəsi 41 43 48 33-36 39 21 22 25 31

Hörmətli Adnan Oktarın 13 fevral 2013-cü il tarixli söhbətindən Furqan surəsi ilə əlaqədar açıqlamalar.

 

ADNAN OKTAR:Onlar səni gördükdə ancaq sənə lağ edir (və deyirlər:)Budurmu Allahın elçi göndərdiyi kəs?Axırzamanda nə deyəcəklər? “Allahın göndərdiyi hz. Mehdi (ə.s) budurmu? Hz. İsa Məsih (ə.s) budurmu?” deyə lağ etməyə başlayacaqlar bəzi axmaqlar, belə rəftar göstərəcəklər.Əgər biz tanrılarımıza tapınmaqda səbirli olmasaydıq, az qala o, bizi onlardan uzaqlaşdıracaqdı.“Az qala o, bizi onlardan uzaqlaşdıracaqdı” deyirlər. Onlar əzabı gördükləri zaman kimin (haqq) yoldan daha çox azdığını anlayacaqlar.Çünki peyğəmbərlərə azğın deyirlər, hz. Mehdi (ə.s)-a da azğın deyəcəklər. Allah qorusun. Allah “kimin azğın olduğunu göstərəcəyəm Mən axirətdə” deyir.

Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən kimsəni gördünmü?deyir Allah. Bunlar maraqlı bir hadisə olduğu üçün.Sən ona vəkillikmi edəcəksən? Yəni “onlara təsir etmək mümkün olmaz” deyir Allah.”Mən onları elə yaratdım” deyir. Onun üçün möminin ürəyi rahat olacaq. Onun üçün vicdan əzabı çəkməyəcək, gərginliyə düşməyəcək, narahat olmayacaq. Təvəkküllü olacaq.Küləkləri Öz mərhəməti önündə müjdəçi olaraq göndərən Odur.Hz. Mehdi (ə.s) çıxmadan əvvəl əlamətlər öndən gəlir, deyilmi? Ayə nə deyir, bax:Öz mərhəməti önündə.Rəhmət gəlmədən əvvəl, yəni hz. Mehdi (ə.s)-a işarə var eyni… ardı...