Furqan surəsi 30 31 25

Hörmətli Adnan Oktarın 16 noyabr, 2013-cü il tarixli söhbətindən Furqan surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Furqan surəsi 30-cu ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “Və elçi dedi ki:” yəni Allahın dinini, islamı təbliğ edən, Quranı izah edən adam “dedi ki: Rəbbim həqiqətən mənim qövmüm” içində yaşadığım qövm, “bu Quranı tərk etdilər.” Qurana uymadılar, xurafata uydular, Qurana görə hərəkət etmədilər. Qurana görə hərəkət etmədikləri üçün də bölündülər, parçalandılar, məzhəblərər, camaatlara ayrıldılar, güclərini itirdilər. Öz içlərində fitnəyə, ayrılığa düşdülər.  Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Allaha: “Böyük bir fəlakətin içindədirlər” deyə şikayət edir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bir şikayəti var, axirətdə də bir şikayəti var. “Və elçi dedi ki: “Rəbbim həqiqətən mənim qövmüm bu Quranı” hədisi demir, fiqh kitablarını demir, “bu Quranı tərk etdilər.”

Furqan surəsi, 31-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram: “Biz hər peyğəmbərə” istisnasız hər peyğəmbərə, hər Mehdiyə, “günahkarlardan bir düşmən etdik.” Bir dəccal, bir əleyhdarı olan adam. “Yol göstərici və köməkçi olaraq Rəbbin yetər.” Məsələn, indi peyğəmbər “görəsən necə edim?” deyə təbliğ etməyə başlayar. Onsuz da Allah yol göstərəcək. İki nəfər, üç nəfər olsan belə, “görəsən nə edim?” demədən Allaha təvəkkül etmək lazımdır. Allah yetər. Bilirsiniz ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Əbu Bəkr (r.ə) ilə mağarada tək idilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) orada təvəkkülü hiss etdi və… ardı...