fiziki özəllik

Hz.Mehdi (ə.s)-ın saqqalı yanlarda az, aşağı tərəfi isə daha uzun şəkildə olacaq

(HZ.MEHDİ (Ə.S)) ORTA BOYLU, ƏSMƏR, YANLARA NİSBƏTƏN AŞAĞI HİSSƏ BİR AZ UZUN AMMA DÜZƏLDİLMİŞ SAQQAL ŞƏKLİNƏ SAHİB), SAQQALI YANLARDA AZ… BELƏ Kİ, ONA ŞUAYB İBN SALEH DEYİLƏR. …  (Fetavası Hadisiyye, Əbul-Abbas Şehabeddin Əhməd İbn Həcər əl-Heytemi-41)

Hədisdəki bu ad o şəxsin əsl adı deyil, ünvanı mülahizə olan adıdır. Həmçinin “Mehdi”, “Cahcah”, “Dəccal”, “Süfyani” kimi adlar da bir ünvandır. O şəxslər bu adlarla eyni mənaya gəlir demək deyil. Məsələn, Peyğəmbər (s.ə.v)-in adı Tövratda və İncildə “Ahyed, Əhməd, Faraklit, Münhamenna” olaraq keçir. Hz.İbrahimin atasının adı “Tareh” olduğu halda Quran ona “Azər”adı demişdir. Allahu Aləm Məşriqdən (günəşin çıxdığı yer) çıxan o şəxsin bütün dünyanın ordularına etiraz edən kiçik bir ordusu olduğu üçün ona şöbəcik mənasında Şuayb adı verilmişdir. “İbn Saleh” deyilməsi isə, bu şəxsin atası da özü kimi saleh bir insan olmaqla birlikdə …  Həm bu hədisdə o şəxsin digər bir adı “Həris İbn Harras”dır ki, Aslan oğlu aslan deməkdir. O şəxsin adının mənasına uyğun gəlir.

(Fetava-i Hadisiyye, Əbul-Abbas Şehabeddin Əhməd İbn Həcər əl-Heytemi-41 – ƏRƏBCƏ MƏTN)

 

Ərəbcə oxunuşu: Raculun rebatun əsmərun, min beni temiym, məczum, kevsəc, yukalu ləhu şuayb bin saleh ofuaı

“Məvarənnəhrdən (Məvarən… ardı...