firon

Adnan Oktarın 16 dekabr 2009-cu il tarixli Tv Kayseri, Samsun Aks, Gaziantep Hadisə TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Şuəra surəsi, Firon ətrafındakı zadəganlara dedi: “Həqiqətən də, bu, bilikli bir sehrbazdır!”” —hz. Musanı deyir. O öz sehri ilə sizi torpağınızdan çıxartmaq istəyir. Nə təklif edirsiniz?” Onlar dedilər: “Onu qardaşı ilə bir qədər gözlət və şəhərlərə adam yığanlar göndər ki, bütün bilikli sehrbazları sənin yanına gətirsinlər””. Baxın mütəxəssis, bilikli sehrbazlar. O dövrün darvinistləri. Mütəxəssis, yəni izah etdikləri cadu təsiri meydana gətirir, çünki təkrarlarla cadu meydana gəlir. Yəni bir şeyi davamlı təkrar edərək cadu təsiri meydana gətirmək mümkün olur, insanlarda təlqin olaraq. Onlarda da belə bir istiqamət var. bütün bilikli sehrbazları sənin yanına gətirsinlər”. Beləliklə, sehrbazlar bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtında toplandılar. Camaata deyildi: “Siz də yığışırsınızmı?””.

Yəni camaata qarşı, camaatın qarşısında darvinistləri mat etməyin əhəmiyyətinə də Quran diqqət çəkir. Biz də, məsələn, çıxdıq “Habertürk”-də adamları ayaqaltı kimi dümdüz etdik. Yəni o gün, yerlə-yeksan oldular Türkiyədə. Tam mənasıyla bitdilər. Və ondan sonra onsuz da qarşımıza çıxacaq bir halları qalmadı. Ondan sonra diqqət edin səssizliyə büründü. Daha əvvəl böyük dağları biz yaratdıq havasındaydılar. … ardı...

 

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV VƏ QAZİANTƏP OLAY TV-dəki CANLI REPORTAJI (30 OKTYABR 2010)

 

Taha surəsi, 24. Allah hz. Musa (ə.s)-a deyir ki ; “Firona get, çünki o azmışdır.” Mənə deyirlər ki; “Niyə masonlara təbliğ edirsən?” Allah, “Firona get” deyir. Masonlar Firondan daha aşağıdır və yaxud daha yuxarıdırmı? Ona deyildiyinə görə, hər kəsə təbliğ edilə biləcək deməkdir. “Dedi ki: “Rəbbim, mənim sinəmi aç.”” İlk istədiyi odur; həyəcanlı, ürəyində tez-tez döyüntü olur, təzyiqi də qalxır, narahat olur, onun üçün; “sinəmi aç” deyir.

“Mənim işimi asanlaşdır. Dilimdən düyünü aç.” Həyəcandan danışa bilmir, dili dolaşır. “Ki söyləyəcəklərimi qavrasınlar.” “Ailəmdən mənə bir köməkçi ver, qardaşım Harunu.” Harun yəhudilərdə də əhəmiyyətli bir addır. Harun masonluqda da çox əhəmiyyətlidir. “Qardaşım Harunu. Onunla arxamı qüvvətləndir. Onu işimdə ortaq et, beləcə Səni çox təsbeh edək və Səni çox zikr edək. Şübhəsiz, Sən bizi görürsən.” (Allah) Dedi ki: “Ey Musa istədiyin sənə verilmişdir. And olsun, Biz sənə bir daha lütf etmişdik” Allah deyir. “Anana vəhy olunan şeyi vəhy etmişdik, (belə ki:)” Allah hz. Musa (ə.s) üçün söyləyir, “Onu sandığın içinə qoy.” Bax, burada sandıq keçir.

 Sonradan qızıl örtülüb, müqəddəs sandıq halına gəlir, inşaAllah. Bunu tapacağıq, inşaAllah. Bax, “onu sandığın içinə qoy.” Orada da sandıq, burada da… ardı...

 

Adnan Oktarın Tv Kayseridəki canlı reportajı (13 fevral 2011)

 

Adnan Oktar: Qəsas surəsi, 37, şeytandan Allaha sığınıram; “Musa dedi ki: “Rəbbim, kimin Özündən bir hidayətlə gəldiyini və bu (dünya) yurdun(un) nəticəsinin kimə aid olacağını daha yaxşı bilər.” Yəni dünyanın son hakiminin kim olacağını daha yaxşı bilər. “Həqiqətən, zülm edənlər, nicat tapmazlar.” Dəccallar nicat tapmazlar. “Amma dünya yurdunun nəticəsinin kimə aid olacağını daha yaxşı bilər.” İnşaAllah, hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa Məsih (ə.s)-a aid olacaq, Allahın icazəsiylə. “Rəbbim, kimin Özündən bir hidayətlə gəldiyini,” hidayətlə gələn kimdir? Mehdi (ə.s)-dır, inşaAllah. Bir çox mənası var, bir çox işarəsi var. Biz Axırzamana, Mehdi (ə.s)-a işarəsini təfsir edirik, açıqlayırıq.

“Firon dedi ki: “Ey öndə gələnlər, sizin üçün məndən başqa ilah olduğunu bilmirəm.” Dəccallıq edir, dəccallığını elan edir. Yəni, haşa “Allah yoxdur” deyir. O zamanın darvinist, materialisti, o zamanın Darvini firondur. Firon dövrün Darvinidir. Çünki “Onlara Nilin palçıqlarından meydana gəldiniz” deyir. Nilin palçığından. “Bütün heyvanlar, bitkilər, hamısı Nilin palçıqlarından təsadüfən meydana gəldi” deyir. O dövrün darvinist, materialistidir. “Ey öndə gələnlər, sizin üçün məndən başqa ilah olduğunu bilmirəm. Ey Haman, palçığın üstündə bir atəş yandır, mənə yüksək bir qüllə tik.”

Təbii ki, burada həqiqətən, bir palçıq nəzərdə tutur. Amma biz üçüncü, dördüncü, beşinci dərəcədə təfsir… ardı...