fikrən

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə isə küfr fikrən tamamilə sona çatacaq -3-

Bədiüzzaman həzrətləri öz yaşadığı dövrdə küfrün təsirini azaldacaq elmi işlər görmüş, ancaq küfrün fikrən tamamilə sona çatmasına nail olmamışdır. HZ. MEHDİ (Ə.S)- IN İSƏ AXİR ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADINA SON VERİB, ZÜLMÜ DAĞIDACAĞINI bildirmişdir.

AXİR ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADI ZAMANINDA (fitnələrin ən sıx olduğu dövrdə), əlbəttə ƏN BÖYÜK BİR MÜCTƏHİD, (ehtiyac içində olduqda ayələrdən hökm çıxaran böyük İslam alimi) həm ƏN BÖYÜK BİR MÜCƏDDİD (hər əsrin başında dini həqiqətləri dövrün ehtiyacına görə dərs vermək üzrə göndərilən böyük İslam alimi, yeniləyici), həm  HAKİM, həm  MEHDİ, həm MÜRŞİD (doğru yolu göstərən adam) həm  QÜTBÜ-ƏZƏM (Müsəlmanların  bağlandıqları böyük övliyalardan, zamanın ən böyük mürşidi)  OLARAQ BİRZATİ-NURANİYİ(nurlu bir şəxsi, yəni hz. Mehdi (ə.s)-ı) GÖNDƏRƏCƏK  və  O  ŞƏXS (hz.Mehdi (ə.s)) da,  ƏHLİ BEYTİ NƏBƏVİDƏN (Peyğəmbərimiz (səv)- in soyundan) OLACAQDIR… (Məktubat, səh. 411-412) 

AXIR ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADI ZAMANINDA…

Deməli, ən böyük fəsadlar, fitnələr və qarışıqlıq Bədiüzzaman həzrətlərindən sonra, axır zamanda olacaq.

Həqiqətən də Bədiüzzaman həzrətlərinin vəfatının ardından, tam ustadımızın təsvir etdiyi kimi, Darvinist, materialist ideologiyalar böyük güc qazanmış, dinsiz ideologiyaların səbəb olduğu maddi və mənəvi bəlalar bütün dünyanı əhatə etmişdir.

… Əlbəttə ƏN… ardı...