Fəzilət

Əbdüləziz İbn Müslim belə rəvayət etmişdir:

İmam Mehdi, dinin nizamı, müsəlmanların qürurudur.

Münafiqlərin kinini üzərinə çəkər, kafirlərin həlak olmasının vəsiləsidir. İmam Mehdi, zamanının tək adamıdır. Heç kim onun səviyyəsinə çata bilməz və heç bir alim onunla müqayisə oluna bilməz. Onun bənzəri  və bərabəri olmaz. Fəzilət sifətiylə diqqət çəkər, bütün fəzilətlər onda toplanmış olar. Amma o (İmam Mehdi), bunları istəyərək və çalışaraq əldə etmiş deyil. Əksinə bu fəzilətləri verən, Uca bəxş edici olan Allah tərəfindən ona (İmam Mehdiyə) xas qılınmış xüsusiyyətlərdir.” (İman və küfr kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, Cild 1)

25