doğum

Hz. Mehdi (ə.s) heç bir təriqət ya da şeyxə bağlı olmayacaq

İmam Həsən (ə.s) belə buyurmaqdadır: Məryəm oğlu İsa (ə.s)-ın onun arxasında namaz qılacağı Qaim (Hz. Mehdi (ə.s)) xaric, …. hamımızın boynunda beyət məsuliyyəti vardır. Uca Allah, BOYNUNDA HEÇ BİR KİMSƏNİN BEYƏT MƏSULİYYƏTİ OLMAMASI ÜÇÜN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) DOĞUMUNU GİZLƏYƏCƏK VƏ GİZLİ OLMASINI ƏMR EDƏCƏKDİR. (Mucəm-ul Əhadisi İmam Mehdi cild: 3 səhifə: 165)

2