doğru görmək

Adnan Oktarın 3 fevral 2011 Samsun Aks Tv-dəki söhbətindən

Adnan Oktar: “Həqiqətən, Mənim ayələrim sizə oxunurdu, lakin siz topuqlarınız üzərində geri dönürdünüz.” Çox mənalıdır; geriyə dönmək, mürtəcelik. Mürtəcelər Quranı qəbul etməzlər, qısacası Qurandan narahat olarlar. Mürtəce xurafata çox əhəmiyyət verər. “Buna (ayələrimə) qarşı böyüklük göstərərək; gecə vaxtı  sayıqlamalar sərgiləyirdiniz.” Xurafatlar, əlavələr, çıxarmalar. Gecə yarısı Qurana əlavə edir, çıxarma edir. “Onlar, yenə də o sözü (Quranı) gərəyi kimi düşünmədilərmi?” Allah daima Qurana diqqət çəkir.

Biz də gecə-gündüz Qurana diqqət çəkirik. Quranın kafiliyi əgər qəbul edilməzsə, fəlakət heç cür bitməz. Quran üstəgəl xurafat, rəzil olarsan. “Yoxsa onlara, keçmişdəki atalarına gəlməyən bir şey mi gəldi?” Xurafatın digər şərhidir. “Yoxsa onlara, keçmişdəki atalarına gəlməyən bir şey mi gəldi?” Bir vəhyə əsaslanmır. “Haradan çıxdı bu məlumat?” deyir  Allah. “Ya da öz elçilərini tanımadılarmı ki, indi onu inkar edirlər?” Çünki Peyğəmbər (s.ə.v) elə bir şey söyləməmişdir. Belə bir vəhy yoxdur, belə bir hökm yoxdur.

Peyğəmbər (s.ə.v) adına yalan uydururlar. “Yaxud: “Onda bir dəlilik var” deyirlər?” İlk etdikləri şey budur. Allah yolunda mübarizə aparan biri oldu mu ilk iddia dəlilik iddiasıdır. “Xeyr, o, onlara haqq ilə gəlmişdir və onların çoxu haqqı çirkin qarşılayırlar.” Haqla gəlmək nə deməkdir? Daima doğrunu söyləyir. Mehdi (ə.s) gələcəksə, mütləq Mehdi… ardı...