dizüstü kompyuter

İbn Meni, Abd ibn Hümeyd, Həsən səhih hökmü ilə Tirmizi, Əbu Yala onun vasitəsi ilə Səhihində İbn Hibban, İmam Əhməd və Hakimin Əbu Səid (radiAllahu ənh)-dən olan rəvayətlərinə görə hz. Peyğəmbər (səllalahu əleyhi vəsəlləm) belə buyurmuşdur:

“Məhəmmədin nəfsini qüdrət əlində tutan zata and olsun ki, vəhşi heyvanlar insanlarla danışmadıqca, qamçının ucundakı meşin, ayaqqabısının bağı dilə gəlmədikcə, bir çoxları özündən sonra ailəsinin nə etdiyini silsilələrlə xəbər vermədikcə qiyamət qopmaz. (Peyğəmbər külliyyatı, Məhəmməd ibn Saleh et-Dimaşki, Cild: 10, 28. Hissə, səh.: 193)

54tv8