dinclik

“Qaim (Hz. Mehdi (ə.s.)) qiyam etdiyi zaman … ZÜLM VƏ ƏDALƏTSİZLİK ONUN DÖVRÜNDƏ YOX OLACAQ. PROSPEKTLƏR, YOLLAR ONUN SAYƏSİNDƏ GÜVƏN VƏ DİNCLİK İÇİNDƏ OLACAQ. YER ÜZÜÖZ BƏRƏKƏTİNİ AŞKARA (ORTAYA) ÇIXARACAQ. HAQQ SAHİBİ ÖZ HAQQINA QOVUŞACAQ. XALQ  İÇƏRİSİNDƏ EYNİLƏ DAVUD (Ə.S) VƏ PEYĞƏMBƏR (S.Ə.V) KİMİ HÖKM VERƏCƏK. Məhz bu dövrdə yer üzü öz xəzinələrini aşkar edəcək, bərəkətlərini ortaya çıxaracaq İNFAQ, SƏDƏQƏ VƏ MADDİ KÖMƏYƏ EHTİYACI OLAN BİR NƏFƏR DƏ  TAPILMAYACAQ. ÇÜNKİ BÜTÜN MÖMİNLƏR  ZƏNGİN VƏ EHTİYACSIZ  OLACAQ. “   (Bihar-ül Envar, 13-cü cild, köhnə təzyiq.)


Axır zamanda hz. Mehdi (ə.s) müsəlmanların mənəvi lideri olacaqdır. Müsəlmanlar və digər insanlar arasında Quran əxlaqına uyğun bir ədalət sistemini hakim edəcəkdir. Onun dövründə Quran əxlaqı tam olaraq tətbiq olunduğundan insanların zülmə, haqsızlığa və ədalətsizliyə uğramaları, hüquqlarının tapdalanması kimi bir vəziyyət söz mövzusu olmayacaq. Hz. Mehdi (ə.s) müsəlmanları Quran hökmlərinə, yəhudiləri və xristianları isə Tövrat və İncilin Quran ayələrinə uyğun olan hökmlərinə uyğun olaraq idarə edəcək. Dövründə insanlar hz. Mehdi (ə.s) vasitəsi ilə mənən (mənəvi olaraq) islah olacaqlar, Allahın razılığını güdməyi, Qurana… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə dünya üzərinə dinclik, rahatlıq və güvən hakim olacaq

Əbu Səid əl-Hudri,  Peyğəmbər (s.ə.v)-dən nəql etmişdir : Axır zamanda dövrün hakimləri tərəfindən xalqıma bənzəri heç görülməmiş dəhşətli zülmlərin tətbiqi elə şiddətli olacaq ki, dünya onlara dar gələcək, yer üzü ədalətsizlik və zülmlə dolub daşacaq, dindar xalqların heç bir sığınacağı qalmayacaq. Elə bu zamanda Uca Allah mənim nəslimdən birini çıxardacaq, əvvəldən ədalətsizlik və zülmlə dolduğu kimi, yer üzünü ədalət və bərabərlik ilə dolduracaq. Dünya sevinəcək, ilahi nemət yer üzünə enəcək və bir neçə il boyunca bu dövrdə yaşayanlar “ kaş ki, ölənlər də bu həyatda olub bu yaşananları görərdilər.” deyəcəklər.

[Yenabiül Məvəddə, səh. 448; Əl-Burhan fi Əlamət-i Axır Zaman, Bölüm 2; Muntakhabul ATHAR, səh. 149]

A0070