diləmək

Allah qullarından dilədiyinə qeyb haqqında məlumat verər

İnsanın duyğuları vasitəçiliyi ilə qəbul edə bilmədiyi, gələcəyə və keçmişə dair hadisələr mənasını verən “qeybi”, yalnız üstün güc sahibi olan Allah bilər. Kainatda və digər bütün aləmlərdə meydana gələn hər hadisə, Allahın məlumatı daxilində və idarəsi altındadır. Zamanı yaradan və insanlara bu anlayışı öyrədən Allahdır. Uca Allah zamandan münəzzəhdir. O gizlinin gizlisini bilər və Öz Qatında gizli tutduğu məlumat və qeyb xəbərlərindən dilədiyi qədərini elçilərindən bəzilərinə açar.

Allahın özlərinə xüsusi elm verdiyi kəslər, bu elm sayəsində Allahın icazəsiylə keçmişdən və gələcəkdən xəbər verə bilir, yaşanan hadisələrin iç üzünü görür, bunlardan fərqli nəticələndirər çıxara bilirlər. Məsələn, Quranda bildirilən və hz. Musa (ə.s)-ın özünə elmindən öyrətməsi üçün tabe olduğu elm sahibi adam, bunlardan biridir. Hz. Xızır (ə.s) olduğu qəbul edilən bu adam (doğrusunu Allah bilir), Allahın özünə bildirdiyi qədəriylə hadisələrin iç üzünü, necə inkişaf edəcəyini belə biləcək bir elmə malikdir. Bu səbəblə, meydana gələn hadisələrə əvvəldən tədbir ala bilir. Uca Allahın qədərdə təyin etdiyi bu tədbirlər, kənərdan baxan və bu elmin şüurunda olmayan birinə çaşdırıcı gələ bilir.

Quranda bildirildiyi üzrə; Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v) də Allahın icazəsiylə qeybdən, gələcəyə dair bir çox xəbərlər vermiş, hz. Yusuf (ə.s) da, yaşanacaq hadisələri əvvəldən bilmiş və yuxuları şərh edərək… ardı...