dəri

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dərisi parlaqdır

“Hz. Mehdi (ə.s)-ın üzü qızıl kimi parlayar. Elə parlaqdır ki, az qala dərisinin əsl rəngi görünməyəcək.” (Bihar-ül Envar, 13-cü cild, səh. 263)      

 

Hədisdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın dərisinin gözəlliyinə diqqət çəkilmişdir. Bir çox hədisdə,  yaşı çoxalsa da 40 yaşında göstərəcəyi müjdələnilən hz. Mehdi (ə.s)-ın dərisi diqqət çəkəcək dərəcədə parlaq və sağlam olacaq.A0047

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın paltarları da, dərisi də parlaq olacaq

(Hz. Mehdi (ə.s)-ın) paltarları alov kimidir. Üzü bəzən açıq rəng  və qızıl kimi parlaq, bəzən daha tünd rəng və ay kimi parlaqdır. “ (Bihar-ül Envar, 13-cü cild)     

 

Hədisdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın geyəcəyi paltarların ümumiyyətlə, çox parlaq olacağına diqqət çəkilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın üzü bəzən tünd rəng və parlaq olacaq, bəzən də açıq, öz ərəbi rəngində, yəni qırmızıya çalan ağ və yenə parlaq olacaq.

R0114

 

Hz. Mehdi (ə.s)- ın üzünün parlayan inci ulduz kimi parlaq

….( HZ. MEHDİ(Ə.S)- IN) ÜZÜ PARLAYAN ULDUZ KİMİDİR … Məhəmməd Əmir Naşiri, Əl İmam əl Hz. Mehdi (ə.s) fil -ehadisi müştərəkə bəyans sünnə və şiə   

[HZ. MEHDİ(Ə.S)]  MƏNİM NƏSLİMDƏN, QIRX YAŞINDA SEYİD ÖVLADIDIR, OĞLUDUR, ÜZÜ PARLAQ ULDUZ KİMİDİR. Risaləsini Mehdiyyə əl Rəsul (r.ə) Əbul- Həsən Nurəddin Əli İbn Sultan Məhəmməd Əli əl-Qani      

(HZ. MEHDİ(Ə.S)- IN) ÜZÜ PARLAYAN ULDUZ KİMİ … Axır zaman Mehdisinin Əlamətləri, Əli ibn Hüsaməttin Əl Muttaki, səh. 22   

3po305099jwjh8