dəlalət

Hz. Mehdi (ə.s.) dəlalət və azğınlıq qalalarını yıxacaq

“Dünyanı fitnə-fəsad, zülm və düşmənçilik bürüdükdə, hər tərəf talan edildikdə, DƏLALƏT VƏ AZĞINLIQ (DÜZ YOLDAN ÇIXARDAN) QALALARINI YIXMAQ, QARANLIĞI VƏ DAŞ ÜRƏKLƏRİ TÖVHİDLƏ (ALLAHIN BİRLİYİ, TƏKLİYİ), İNSANİYYƏTLİLİKLƏ VƏ ƏDALƏT NURU İLƏ İŞIQLANDIRMAQ ÜÇÜN ALLAH BÖYÜK İSLAHATÇISINI GÖNDƏRƏCƏK. (Əl Mehdiyyil Mevud, 1-ci cild, səh. 310)

cicek96