çoxalmaq

Adnan Oktarın Qaziantəp Olay TV-dəki canlı reportajı (2 noyabr 2010)

 

Adnan Oktar: Tur surəsi, 44. “Əgər” Allah deyir. Şeytandan Allaha sığınıram. “Əgər göydən bir parçanın düşdüyünü görsələr belə” bir meteoritin yaxud  göydən daş parçalarının düşdüyünü, “görsələr belə,” bunu müəyyən etsələr belə, “üst-üstə yığılmış bir buluddur” deyərlər.”Əbcədi 1999-cu ili verir. Meteoritlərin ən sıx yığıldığı, birdən sıxlaşdığı tarixi verir, 1999-cu il tarixini verir. Bayaq seyr etmişdik. Meteoritlər artmağa 1980-ci ildən başlayır, bilirsiniz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışıyla birlikdə, onlar da artmağa başlayırlar. Bütün bunları anlamazlıqdan gəlmək, Qiyamətdən sonra insanlar dirildiyində, Allah bunları soruşduğunda; “meteoritlərin 1980-ci ildən sonra ani olaraq bu qədər sıxlaşmasına nə məna verdin?” desə, “anlamazdan gəldim” deyəcək. “Nemesisin niyə yaxınlaşdırıldığını düşündünmü? Onun meteorit atdığını bilirdin” Allah deyəcək. “Nə mənanı verdiyini bilirdinmi?” “Bilmirdim. Sonra yalan söyləyə bilmərəm, bilirdim” deyəcək. “Yaxşı” deyəcək, Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i şahid gətirəcək. “Dünyanın ömrü 7000 ildir, dedimi?” deyəcək. “Dedi.” “Bunun, nə qədəri keçdi?” “5600 ili keçdi. Bunu söylədimi?” “Söylədi” deyəcək. “O zaman sən hesab edə bilmədinmi?” deyəcək. Məsələn, “7000-dən 5600-ü çıxara bilmədinmi?” desə, təbii ki “çıxara bilirdim” deyəcək. Bu nə deməkdir? “Anlamazlıqdan gəldim” deyəcək. Çünki 7000-dən 5600-ü ibtidai məktəb uşağı olsa çıxar. Cübbəli deyir ki; “bundan hesab çıxmaz” deyir. Bax axirətdə Allahın qarşısında deyə biləcəksənmi? “Allahla bazarlıq edirlər” deyir. Baxaq bazarlıq edə biləcək gücün olacaqmı sənin? Əstəğfirullah. Ağzın tərsinə dönər, yəni Allahın qarşısında sən Allahla bazarlıq etməyə çalışacaqsan, eləmi? Deməli, Allahın gücünü anlamamışdır.

 

Hz. Mehdi (ə.s) cəmiyyətdə şirkin çoxaldığı bir dövrdə zühur edəcək

İman edənlərin Əfəndisi (s.ə.v) deyir ki: “… Bundan əmin olun ki, HZ. MEHDİ (Ə.S.)-MIMIZI QARŞILAYACAQ OLAN, SİZİN ŞİRK (CAHİLİYYƏ) NİZAMINIZIN TƏSİRİ OLACAQ. Çünki o gün -İLAHİ RƏHMƏT GÖSTƏRİLƏNLƏRDƏN BAŞQA – BÜTÜN ÜMMƏT ŞİRK QOŞANLARDAN OLACAQ…”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 182.)

 

Hz. Mehdi (ə.s) cəmiyyətdə çox sıx şirk yaşandığı bir dövrdə zühur edəcək. Onun gələcəyi dövrdə xeyli çox insanda maddiyyata,

R0071

 

qazanca, mənfəətə həddindən artıq meyl görüləcək. İnsanlar ana-atalarını, uşaqlarını, qohumlarını, etdikləri ticarəti, əldə edəcəkləri qazancı, dünyəvi zövqlərini birinci plana alaraq Allah (c.c.)-ın razılığını güdməkdən uzaqlaşacaqlar və bu hal özlərini, Allahın razılığını qazanmağa, Qurana tabe olmağa, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə uymağa dəvət edən hz. Mehdi (ə.s)-dan uzaq durmalarına səbəb olacaq.

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə cəmiyyətdə yaranan bu şirk mühitini Allah (c.c.) Tövbə surəsi, 24-cü ayədə belə bildirir:

De: “Əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, övrətləriniz, qəbiləniz (qohumlarınız), qazandığınız mallar, kasad olmasından qorxduğunuz ticarət, xoşunuza gələn məskənlər sizə Allahdan, Onun Peyğəmbərindən və Allah yolunda cihaddan daha əzizdirsə, Allahın əmri (əzabı) gəlincəyə qədər gözləyin. Allah fasiqləri doğru yola yönəltməz! (Tövbə surəsi, 24)