çıxış tarixi

İmam Rəbbani və Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixi

İmam Rəbbani hz. Mehdi (ə.s)-ın, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından 1000 (min) il keçəndən sonra, “min illə ikinci min il arasında” gələcəyini bildirmişdir:

“Ancaq gözlənilən budur ki, aradan min il keçdikdən sonra bu gizli dövlət təcid edilsin (yenilənsin). Ona bir üstünlük verilib suyu tapması, artırıla… Beləcə kəmalatın (fəzilətlərin, mükəmməlliklərin) əsli zühur edib onun zillətini örtsün və uca bağlılığa dəyər verən hz. Mehdi gəlsin. Allah ondan razı olsun.” (Məktubat – i Rəbbani, 1/569)

 

“Şəriətin xüsusiyyətlərinin qəbul edilməsi, milləti təcdidi (yenilənməsi) bu ikinci min ildədir. Bu iddianın doğruluğuna ədalətli şahid, hz. İsa (ə.s)-ın və hz. Mehdi (ə.s)-ın bu min ildə olmaqlarıdır.” (Məktubatı Rəbbani, 1/ 611)

 

Rəsulullah (s.ə.v)-in ümmətinin arasından çıxanlar çox kamildirlər. Yəni Rəsulullah (s.ə.v)-in irtihal üzərindən (vəfatından) min il keçəndən sonra az olsalar da, onların çox kamallı olmaları, şəriətin gücləndirilməsi, yetərli və tam şəkildə ortaya çıxarılması üçündür. Aradan min il keçdikdən sonra, hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi də buna görədir. Onun mübarək kudumünü (gəlişini), Hatemür-rəsul Rəsulullah (s.ə.v) müjdələmişdir. İsa (ə.s) da aradan min il keçdikdən sonra nüzul edəcək. (Mektubat-i Rabbani, 1/ 440)

 

vesileolduklari10Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in vəfatından min il keçəndən sonra ikinci min ilinə girilər. İmam Rəbbani həzrətlərinin yuxarıdakı şərhinə görə, hz. İsa (ə.s) və… ardı...