çətin şərtlər

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ı tapıb tabe olmalarını söyləmişdir

Huzeyfətül-Yəməni, bu sülhdən sonra nə olacağını soruşduqda Allah Rəsulu (s.ə.v) belə buyurmuşdu: “Dəlalətə dəvət ediləcək. Məhz sən o gün bir xəlifə (hz. Mehdi (ə.s)) gördüyündə ağacın kökünü yeyərək də olsa (yəni aclıqdan çox çarəsiz hala gəlmiş belə olsanız), ölənə qədər onun yanında ol” buyurmuşdu. (Əbu Avan, Müsnəd, 4:476)

2