Cəfəri Sadiq

İmam Cəfəri Sadiq xəyal, hissetmə qabiliyyəti elmini belə izah etmişdir

“… Əbu Abdullah (İmam Cəfəri Sadiq) dedi:

” Ey Hişam, neçə cür hissetmə qabiliyyətin var?”

Dedi : “Beş cür var.”

Buyurdu : “Bunlardan hansı daha kiçikdir?”

Dedi : “Görmə hissi.”

Buyurdu : “Yaxşı, görmə hissinin diametri nə qədərdir?”

Dedi : “Bir mərcimək qədər və ya ondan daha kiçikdir.”

Buyurdu : “Ey Hişam! Ön tərəfinə və üst tərəfinə bax və mənə nə gördüyünü izah et. ”

Dedi : “Göyü, yeri, evləri, sarayları, qara parçaları, dağları və çayları görürəm. ”

Dedi : “Sənin gördüyün bu qədər varlıqları bir mərciməyin və ya ondan daha kiçik bir şeyin içinə yerləşdirməyə qadir olan Allah, dünyanı balacalaşdırıb və yumurtanı da böyütmədən bütün dünyanı yumurtanın içinə yerləşdirə bilər.”

Hişam dərhal İmamı qucaqladı, əllərini, başını və ayaqlarını öpməyə başladı və belə dedi: ” Ey Rəsulullahın (s.ə.v) oğlu, Bu qədəri mənə bəs edər, (Üsul-i Kafi, Əl Kuleyni, səhifə 104-105)

3 (2)

 

İmam Cəfəri Sadiq (ə.s), Məhəmməd ibn Müslimin belə rəvayət etdiyini buyurdu:

“Qaimin qiyamından əvvəl belə işarələri vardır: Uca Allah tərəfindən mömin qullarına bəlalar gələcəkdir.” Bu işarələrin nələr olduğunu soruşdum. Dedi ki, O, Allah azzə və cəllənin belə buyurur: Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal-dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbir edənlərə müjdə ver..” (Bəqərə Surəsi, 155)

Allah bu ayədə MÖMİNLƏRİ MÜTLƏQ SINAĞA ÇƏKƏCƏYİNİ, ACLIQLA, YƏNİ MƏHSULLARIN BAHALAŞMASI  İLƏ, MALLARIN AZALMASI İLƏ, YƏNİ TİCARƏTLƏRİN KASAD OLMASI VƏ FƏZİLƏTİNİN AZALMASI İLƏ, CANLARIN AZALMASI İLƏ, YƏNİ SÜRƏTLİ  VƏ ANİ ÖLÜMLƏRİN ÇOXALMASI İLƏ, MƏHSULLARIN AZALMASI İLƏ, YƏNİ ƏKİNÇİLİYİN AZALMASI VƏ MEYVƏLƏRİN BƏRƏKƏTİNİN AZALMASI İLƏ imtahan edəcəyini bildirir. Allah: “SƏBİR EDƏNLƏRİ MÜJDƏLƏ” -deyir. YƏNİ MƏHZ O ZAMAN QAİM ƏLEYHİSSALAMIN ZÜHURU İLƏ ONLARI MÜJDƏLƏ. SONRA MƏNƏ BELƏ BUYURDU:  “EY MƏHƏMMƏD! BU ONUN ŞƏRHİDİR.  Yəni, bu ayənin əsl mənası və şərhi budur. Allah azzə və cəllə buyurur: “Onun şərhini yalnız Allah və elmdə zəngin olanlar bilərlər.” (Gaybeti Numani)

2

 

İmam Cəfəri Sadiq (ə.s) Mufazzala belə buyurmuşdur:

“Şübhəsiz, hansının hansından olduğu müəyyən olmayan və bir-birlərinə bənzəyən 12 bayraq yüksələcək.”

Mufazzal bu sözləri eşitdikdə ağlamağa başladı. O da, nə üçün ağladığını soruşdu.

Cavabında belə buyurdu: “Axı necə ağlamayım? Siz ki, deyirsiz.bir-birlərinə bənzəyən on iki bayraq yüksələcək və hansının hansından olduğu müəyyən olmayacaq.”

İmam Cəfəri Sadiq (ə.s), buludların arasından keçən günəşə baxaraq belə buyurdu:

“Bu günəşi görürsənmi?”

“Bəli.” – dedi

Yenə belə buyurdu:

“Allaha and olsun ki, bizim işimiz günəşdən də işıqlı olacaq.”

(Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi 3-cü cild, səh. 429, Gaybeti Tusi səh. 338 ve Üsulu Kafi 1-ci cild, səh. 377)

72286_hz_mehdi_as_dunyanin_her_yerini_gunes_gibi_aydinlatacak_1

 

 Zürarə İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalama belə ifadə etdiyini dedi: Səs haqdırmı? O da belə buyurdu: “BƏLİ, ALLAHA AND OLSUN Kİ, HƏR QÖVM ONU ÖZ DİLİ İLƏ EŞİDƏCƏK”…” (Qeybəti Numanı, 14-cü Hissə, Qaim Əleyhissalamın qiyamından əvvəl baş verəcək əlamətlər)

İmam Cəfər ibn Məhəmməd (ə.s.) Həzrətləri, hz. Hüseyn (r.ə.)-ın nəvəsidir. Digər adıyla İmam Cəfəri Sadiq Həzrətləri hz. Mehdi (ə.s.) ilə əlaqədar bir sıra əhəmiyyətli məlumatlar vermiş, hz. Mehdi (ə.s.)-ın Quran ayələri və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisləri ilə edəcəyi izahatların dünya səviyyəsində, insanlar tərəfindən dinləniləcəyini bildirmişdir. Hətta, insanların hz. Mehdi (ə.s.)-ın söhbətlərini dinlədikləri zaman inkişaf edən telekommunikasiya texnologiyasından faydalanacaqları da İmam Cəfəri Sadiq Həzrətlərinin bu şərhindən dəqiq bir şəkildə aydın olur. Çünki, Cəfəri Sadiq Həzrətlərinin ifadə etdiyi kimi, insanların hz. Mehdi (ə.s.)-ın söhbətlərini öz dillərində eşitmələri üçün əvvəlcə internet texnologiyasını istifadə etmələri və eyni zamanda da televiziya, internet yayınları vasitəsilə öz dillərinə çevirmək lazımdır. Dünyanın dörd bir tərəfindəki insanlar bu yolla hz. Mehdi (ə.s.)-ın söhbətlərini öz dillərində dinləyə biləcəklər. (Doğrusunu Allah bilir).

 3 (2)