bütün dünya

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-dəki CANLI REPORTAJI (17 DEKABR 2010)

 

“Onlara bir ayə gətirmədiyin zaman”, yəni onların şirk düşüncəsinə uyğun, onların xurafatlarına, onların mənasız inanclarına uyğun, azadlığı, gözəlliyi ortadan qaldıran tələbləri olur müşriklərin, münafiqlərin, bilirsiniz. “Onlara bir ayə gətirmədiyin zaman: “Sən onu (enməyən ayəni) toplasana” deyərlər. Yəni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə “sən çıxart, bir şey söylə” deyirlər. Peyğəmbər (s.ə.v) söyləməyincə nə edirlər? Peyğəmbər (s.ə.v)-in adına xurafat çıxarırlar. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir; “mən Qurana uyuram” deyir. “O zaman mən də Peyğəmbər (s.ə.v)-in adına bir şey çıxarım” deyir. “Peyğəmbər dedi ki” deyir.  “Eşitdim ki, eşitmişik ki, eşitmişlər ki.” Al sənə xurafat ondan sonra. Bax, “Sən onu (enməyən ayəni) yığıb-toplasana” deyərlər. Dedi ki: “Mən, yalnız mənə Rəbbimdən vəhy olunana uyaram.” “Qurana uyaram” deyir, Peyğəmbər (s.ə.v). “Bu, Rəbbinizdən olan bəsirətlərdir; iman edəcək bir qövm üçün hidayət və rəhmətdir.

“Quran oxunduğu zaman, dərhal onu dinləyin.” Yəni “söhbətə davam etməyin və susun, danışmayın. Diqqətinizi Qurana verin” deyir Allah. “Ümid edilir ki, rəhm edilmiş olarsınız.” Quran oxunarkən danışmaq haramdır. Məsələn, məscidlərdə görürəm qışqıra-qışqıra Quran oxuyurlar, yüksək səslə, gözəl. “Həmyerlim necəsən? Nə edirsən? Çoxdan bəri görüşə bilmirik.” Məscidin içində söhbət edir. Amma Quran da bir tərəfdən oxunur. Fikir vermirlər. Quran oxunduğunda, dinlənilər, susular. “Rəbbini, səhər axşam, yüksək olmayan… ardı...

 

Adnan Oktarın Qaziantep Olay Tv-dəki canlı müsahibəsi (7 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: 11-ci ayə Təğabun surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, “Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verməz”. Yəni, “Allah əvvəlcədən təyin etmədən, əvvəlcədən hazır olmadan bir insana heç bir müsibət üz verməz” -deyir. “Mütləq hələ qabaqcadan Allah tərəfindən o təqdir edilmişdir” -deyir, “hər hadisə ona görə baş verir” -deyir. Adamlar bəzən “bu haradan çıxdı, necə oldu” deyirlər. Belə bir şey yoxdur, yəni mütləq qabaqcadan Allah tərəfindən təqdir edilmiş olur və Allahın məlumatı daxilində xeyir və hikmətlə yaradılır. “Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verməz. Hər kəs Allaha iman gətirsə, Allah onun qəlbini haqqa yönəldər”.  Kim Allaha iman etsə, onun qəlbini haqqa yönəldər. Yəni Quranı, İslamı yaşamaq ruhuna yönəldər.

“Allah hər şeyi bilir”. Yəni dünyadakı bütün elmləri, insanların bilmədiyi bütün elmləri də, hər şeyi, hər cür elmi biləndir. “Allaha və Onun Elçisinə itaət edin!” Allaha itaət edin, Qurana tabe olun, Rəsula itaət edin, yəni Peyğəmbər (s.ə.v)-ə tabe olun. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə o zaman imam olaraq, komandan olaraq müsəlmanlar tabe olmaqla mükəlləfdirlər və həmçinin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə tabe olmaqla. “Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən… ardı...

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (17 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: “Səhər-axşam ürəyində yalvararaq və qorxaraq, səsini qaldırmadan…”-yəni dərin həyəcan, dərin diqqətlə-” yalvararaq və qorxaraq, səsini qaldırmadan Rəbbini yad et və qafillərdən olma.” Baxın, bu ayə çox əhəmiyyətli bir ayədir. Çox əhəmiyyətlidir. Hər ayə əhəmiyyətli, lakin bu ayə də çox əhəmiyyətlidir. “Səhər-axşam ürəyində yalvararaq və qorxaraq, səsini qaldırmadan…” Baxın, diqqət edin qorxaraq (ürpərərək), dərin diqqətlə, yalvararaq, ürəkdən, içindən gələrək, dərin coşğu ilə, Allah eşqiylə, dərin bir sevgiylə, haqqıyla Allahdan qorxaraq Rəbbini zikr et və “Qafillərdən olma.” Belə bir dua bütün dünyanı dəyişdirər. Çox zəruridir inşaAllah.

 

ADNAN OKTARIN A9 TV VƏ KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ

(16 MAY 2011; 00:30)

ADNAN OKTAR: maşaAllah. Bax, deyir ki, Allah Quranda, İsra surəsi, 107-ci  ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. Dinləyən qardaşlarımızın da şeytandan Allaha sığınması lazımdır, onu xatırladıram. “De ki: “İstər ona inanın,”  Qurana istər inanın, “…istər inanmayın: O, daha əvvəl özlərinə elm verilənlərə oxunduğu zaman,” daha əvvəl özlərinə elm verilənlər kimlərdir? Xristianlar və yəhudilər. Nə edirlərmiş? “…çənələrinin üstünə uzanaraq səcdə edərlər” deyir Allah. Həqiqətən də, yəhudilər də, xristianlar da üzüaşağı yataraq səcdə edirlər. Bizim səcdəmiz kimi deyil onların etdiyi səcdə.

Üzüaşağı uzanıb, çənəsi yerə gələcək şəkildə, belə uzanırlar. Baxın,  “…çənələri üstünə uzanaraq” üzü yerdə bu şəkildə, tam uzanırlar yəni, əllərini də açaraq. “Və deyərlər ki: Rəbbimiz Ucadır, Rəbbimizin vədi əlbəttə reallaşır.” Qurana baxışları belədir Əhli-Kitabın, deyir Allah. “Çənələri üstünə uzanıb ağlayırlar və (Quran) onların huşu (hörmətdən yaranan qorxu)larını artırır. ” Qurana qarşı laqeyd olmurlar. Nə edirlər? Bax; “çənələrinin üstünə uzanıb ağlayırlar” o qədər coşurlar, Quranın həqiqətləri qarşısında “…və (Quran) onların huşu (hörmət dolu qorxu)larını artırır.” Nə deyir bəzi insanlar? Xristianlara, yəhudilərə Quran xitab etməz. Müsəlmana mı xitab edir yalnız? Təbii ki, onlara da xitab edər, hər kəsə xitab edər. Olar mı elə şey? Buddistə… ardı...

 

Ədalət və bərabərlik kimi, imam Mehdi (ə.s) məlumatı bütün dünyaya yayacaq. (Biharl Ənvar, cild 36, səh. 253)
19

İmami Zamanın (hz. Mehdi (ə.s)-ın) yardımı vasitəsiylə məlumat insanların ürəklərinə daxil olacaqdır. (Biharl Ənvar, cild 53, səh. 86 əlikhtesaasdan köçürülür; mikyaal əlmakaarem, cild 1, səh. 236)
19

Bu dövrdə (hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə) insanlara mübarək Quran və onun həqiqətləri öyrədiləcəkdir. (Biharl Ənvar, cild 52, səh. 339)