böyük hadisə

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl böyük bir hadisə baş verəcək

“(1) Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışından əvvəl (2) Mədinədə (3) qapqara daşların belə (4) qan içində itəcəyi (5) böyük bir hadisə olacaq. Bu hadisədə bir qadının öldürülməsi (6) bir qamçının yellənməsi qədər asan olacaq. Və bu hadisə 2 km məsafəyə qədər yayılacaq.” (EI-Kavlu’l Müxtəsər Fi Alamatil Mehdiyyis(n)i Muntazar, 41)

kanli1mayis(1) Hz. Mehdi (ə.s) çıxmazdan əvvəl… Hədisi-şərifin belə başlaması bu hadisənin eyni zamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışından əvvəlki əlamətlərindən olduğunu göstərir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru zamanı hədisi-şəriflər və böyük islam alimlərinin izahlarına görə hicri 1400 -cü ilin (Miladi 1979-80-cı il) əvvəllərində olacaq. Hədisdə bildirilən “hz. Mehdi (ə.s) çıxmazdan əvvəl” ifadəsi, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan qısa bir müddət əvvəl bu böyük hadisənin olacağına işarə edir. Qanlı 1 May hadisələri, 1977-ci ildə baş verir.

 

(2)…. Mədinədə… Ərəbcədə Mədinə sözü eyni zamanda böyük şəhər mənasında da istifadə edilir. Aşağıdakı hədis buna nümunədir.

Hz. İbni Əmrdən rəvayət edilmişdir. Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki:

Ey Ümmət! Altı şey vardır ki, onlar olmadan qiyamət qopmaz… Altıncısı da Mədinənin fəthidir.

Deyildi ki: Hansı Mədinə? Buyurdu ki: Kostantinopol. (İstanbul)

(Bu İstanbulun hz. Mehdi (ə.s) tərəfindən ediləcək mənəvi fəthidir.)

(Kıyamet Alametleri, s. 204 Ramuz EI Ehadis 1/296)

 

(3)… Qapqara daşların… ardı...