bidətlər

Hz. Mehdi bidətləri yox edəcək

İmam Sadiqdən: “Allahın Peyğəmbəri nə edibsə Mehdi də onu edəcək, yəni peyğəmbərin bütpərəstliyi yox etməsi kimi o da eyni şəkildə mövcud bidətləri yox edəcək və sonra İslamı yenidən quracaq”. (Bihar ul Anvar, vol. 52, p. 352)

hizir_ahirzaman_05