Allah yolunda

Adnan Oktarın 4 fevral 2011 Kaçkar Tv-dəki söhbətində

ADNAN OKTAR: Nisa surəsi, 76-cı ayə: “İman gətirənlər Allah yolunda mübarizə apararlar.” Baxın, bir birlikdən bəhs edir Allah, iman edənlər deyə bir birlik var. Başqa yoxdur. Bunların bir xüsusiyyəti var, Allah yolunda mübarizə aparırlar. Yan gəlib yatmırlar. Namazını qılıb, arvadının paçasının arasında soğan sarımsaq doğramır elə deyil? Nə edir? Allah yolunda mübarizə aparır. Müsəlmanın xüsusiyyətidir bu. “Kafirlər isə tağut yolunda vuruşurlar”-deyir Allah. Dəccalı hakim qılmaq üçün mübarizə apararlar. “Elə isə şeytanın (dəccalın) dostlarıyla vuruşun.” Dəccaliyyətə qarşı mübarizə aparın. “Şübhəsiz, şeytanın (dəccalın) hiyləsi zəifdir.” “Onların bir gücü yoxdur”-deyir Allah. Yəni darvinizmlə, materializmlə, ateizmlə, kommunist düşüncə ilə, PKK düşüncəsiylə mübarizə aparın. “Çünki zəifdirlər”-deyir Allah. “Fikri olaraq, güc olaraq zəifdirlər, çox rahat zərərsizdirlər”-deyir Allah.

“Məgər sən, özlərinə: “Müharibədən əl çəkin, namaz qılın və zəkat verin!”–deyilən kəsləri görmədinmi? Onlara vuruşmaq vacib edildikdə, içərilərindən bir dəstəsi Allahdan qorxduqları kimi”-onsuz da indi problem budur, Bədiüzzaman da bunu deyir “Havf damarı” (qorxaqlıq)-“insanlardan, Allahdan qorxar kimi qorxurlar” deyir Bədiüzzaman. “Hətta daha da şiddətli bir qorxu ilə insanlardan qorxuya qapılırlar”-qlobal güclərdən, Amerikadan, İsraildən, ateist masonlardan, ateist sionistlərdən-“İnsanlardan Allahdan qorxduqları kimi və ya daha da şiddətli bir qorxu ilə qorxuya qapılarlar”, yaxud polisdən,… ardı...

 

Adnan Oktarın 5 yanvar 2010-ci il tarixli Mavi Qara dəniz və Kocaeli TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: De: “Mənim sizə bircə nəsihətim var;”” Şeytandan Allaha sığınıram, Allah üçün iki-iki, bir-bir ayağa qalxın”, bayaq oxuduğum ayədir. “Sonra da bir düşünün. Sizin sahibinizdə”, yəni sahibi-zamanda “(Peyğəmbərdə) heç bir dəlilik əlaməti yoxdur”. O dövrün sahibi-zamanı Peyğəmbər, axırzamanın sahibi-zamanı Mehdi (ə.s)-dır. “… Heç bir dəlilik əlaməti yoxdur. O, şiddətli əzab gəlməzdən əvvəl sizi ancaq xəbərdar edəndir”.

Yəni Qiyamətdən əvvəl sizi xəbərdar edir. Ölümdən əvvəl, cəhənnəmdən əvvəl xəbərdar edir. 46-cı ayə, o da xüsusi məna kəsb edir, məsələn bax (Səba surəsinin sıra nömrəsi) kod olaraq 34 İstanbulu xatırladan bir şeydir, simvoldur, elə deyilmi? 46 da ağıl xəstələri ilə əlaqədar qanun maddəsidir. 46 və 46-cı ayə. Əlbəttə, birinin İstanbula baxması, birinin 46-cı ayə olması, 46-cı maddəyə baxması ki, axırzamanda ortaya çıxan bir şeydir 46, elə deyil mi? Baxın nə deyir, “sahibinizdə” sahibi-zamanda “… heç bir dəlilik əlaməti yoxdur. O, şiddətli əzab gəlməzdən əvvəl sizi ancaq xəbərdar edəndir”.  De: “Mən sizdən bir haqq istəmişəmsə, o artıq sizin olsun”. Mən pul üçün etmirəm bunu deyir, Allah rizası üçün təbliğ edirəm deyir.

Allah yolunda təbliğ edənlər pul almazlar. Nə kitabından, nə… ardı...

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Münafiqun surəsi, 7 “Onlar ki: “Allahın Elçisi yanında olanlara heç bir infaq (xərc) etmirlər” deyirlər müsəlmanlara. Öz xərclədiyi də ona qəribə təsir edər münafiqə, çox sıxar. Münafiqin ən əziyyət çəkdiyi mövzu, Allah yolunda bir şey xərcləmiş olmasıdır. Yəni ömrünün sonuna qədər onun əziyyətini çəkər. Xərcləyənlərə də bütün gücüylə etiraz edər. “İsraf olur, lazımsız xərc olur, əsla verməyin. Siz özünüzə baxın, yığın, öz ehtiyaclarınıza istifadə edin, əsla verməyin” deyər. Bax, “Allahın Elçisi yanında olanlara heç bir infaq (xərc) etməyin, sonunda dağılıb getsinlər.” Əsil məqsədi də budur. Müsəlmanın dağılmasını istəyər münafiq, “dağılıb getsinlər. Halbuki, göylərin və yerin xəzinələri Allahındır. Ancaq münafiqlər qavramırlar” deyir. Allah verir onsuz da xəzinəni. O da, təsadüfi yəni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xüsusi qabiliyyətinə görə təsadüfən olduğunu zənn edir. Halbuki, o malları verən Allahdır.
bankoboev-ru_koran_svyaschennaya_kniga_musulman