Ali-imran140

Əgər siz Uhud döyüşündə yara almışsınızsa, o düşmən qövm də bu cür yara almışdı. Biz bu günləri (qalibiyyəti və məğlubiyyəti) insanlar arasında növbə ilə dəyişdiririk ki, Allah iman gətirənləri üzə çıxarsın və aranızdan şəhidlər seçsin. Allah zalımları sevmir. (Ali İmran surəsi, 140)

quran2

Ayəsinin ilk cümləsi ” Əgər siz Uhud döyüşündə yara almışsınızsa, o düşmən qövm də bu cür yara almışdı “

İn  yemseskum  karhun fekad messe elkavme karhun misluh

51+      230     +   308  + 184 + 160  +   177  +  308  +  575 = 1993

1993-cü ildə Türkiyədə bir sıra hadisə meydana gəlmişdir. (Jurnalist Uğur Şamçı, jurnalist Kamal Qılınca sui-qəsd və Respublika başçısı Hörmətli Turqut Özalın vəfatı)

Bosniya-Herseqovina döyüşündə 1992-1995 tarixləri arasında 200.000 Boşnak müsəlman qardaşımız  serblər tərəfindən şəhid edilmişlər.