Ali İmran surəsi 166-167

Ayədə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründə baş verən bir hadisə xəbər verilir.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə müsəlmanlar çətin hadisələrlə qarşılaşmış, zahirən bəzi çətinliklər çəkmişlər. Möminlər zahirən çətin bir mübarizə içində kimi görünür. Ancaq ayələrdə bildirildiyi kimi bu hadisə də Allahın izni ilə reallaşmış və möminlərə zərər verməyə çalışan münafiqlərin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Yəni nəticəsi həmişə olduğu kimi möminlərin xeyrinə olmuşdur.

Möminlər Allahın dünya həyatında onlar üçün yaratdığı çətinliklərin bir imtahan olduğunu bilirlər. Bu sınaqların, saleh müsəlmanlarla “ürəklərində xəstəlik olan” və səmimi olaraq iman etməyən kəslərin ayırd edilməsi üçün xüsusi olaraq yaradıldığını dərk edərlər. Quranda xəbər verilən həqiqətləri bildikləri üçün, zahirən pis kimi görünən bir hadisəni və ya çətinlik anını, səmimiyyətlərini, Allaha olan bağlılıqlarını və təvəkküllərini göstərmək üçün gözəl bir vəsilə olaraq qiymətləndirərlər. Dünyada həm çətinliklərlə, həm də nemətlərlə sınandıqlarını heç vaxt unutmazlar. Bu gözəl əxlaqlarının və təslimiyyətlərinin bir nəticəsi olaraq Allah zahirən pis kimi görünən hadisələri və çətinlikləri saleh qullarının lehinə çevirir. (Kuran Ahlakı)
Allaha könüldən iman edən bir insan yalnız Allaha güvənər, çünki Allahın hər şeyə hakim olduğunu, hər şeyə gücünün çatdığını, Allahın icazəsi olmadan bir yarpağın belə düşmədiyini bilər. Qədərdən kənar çıxmağın ya da qədəri dəyişdirməyin mümkün olmadığını bildiyi üçün qarşılaşdığı hər vəziyyətdə Allaha yönələr və Allahın onun üçün… ardı...