Ali İmran surəsi 119

Ali İmran surəsi, 119-cu ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Ali İmran surəsi, 119- cu ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. Baxın Cənabı Allah deyir ki: “Siz kitabın hamısına inanırsınız,” İndi baxın bu çox həyati bir şey. Siz Quranın hamısına inanırsınız, Quranı kafi görərsiniz və Quranla hərəkət edərsiniz, müsəlmanın vəsfi bu. Qurana tam tabe olur, xurafat qəbul etmir. Mənə əlavə vəhy gəldi dediyində ona inanmır. Bidatlarla, xurafatlarla, uydurmalarla heç həmsöhbət olmur, nə edir? Yalnız Quranın hökmlərinə görə hərəkət edir. “Onlar sizinlə rastlaşanda:” Biz iman gətirdik! “Deyərlər,” biz də inanırıq, deyirlər. “Özləri təklikdə qalanda isə sizə qarşı qəzəblərindən barmaqlarını gəmirirlər.” Münafiqin ən şiddətli fikrini cəmlədiyi vaxt və yer, tək qaldığı vaxtdır, yerdir.

Məsələn evinə gedər, otağına girdiyində şeytanlıq bütün şiddəti ilə üzərində meydana çıxmağa başlayar, azğınlaşar. İndi ayədən anladığımız, müsəlmanlar Kitabın bütününə inanır, münafiqlər bütününə inanmır, Quranı qeyri-kafi görürlər, baxın bu çox həyati. Münafiq Quranı qeyri-kafi görər, Quranda hər şeyin açıqlandığına inanmaz, Allahın hökmlərinin hamısının Quranda olduğuna inanmaz, Qurana mütləq əlavə istəyər. Əlavə və xurafat istəyər. Müsəlmanlara da inandıq deyirlər amma inandıq deyərkən təbii bu, burada Quranın izah etdiyi ifadə çox geniş. Bir baxırsan, başda dəyirmi papaq, əlində təsbeh, davamlı səssiz bir şəkildə təsbeh çevirir, üzünə axirət havası verir, günahsız və soyuqqanlı… ardı...

 

Ali İmran surəsi, 119-cu ayənin təfsiri

Bax, siz o kəslərsiniz ki, onlara məhəbbət bəsləyirsiniz, halbuki onlar sizi sevmirlər. Gizlicə kin duyur sizə qarşı. “Siz nazil olan kitabın bütününə inanarsınız,” yəni Quranın bütününə inanarsınız, “onlar sizinlə rastlaşanda: “Biz iman gətirdik!” – deyirlər. “Biz də müsəlmanıq əlhəmdülillah, bir əksik yoxdur” -deyirlər. “Təklikdə qalanda isə öz aralarında qrup olaraq danışdıqlarında isə,sizə qarşı kin və qəzəbdən niyə kin duyur? Müsəlmanların imkanına, rahatlığına, yaxşılığına, gözəlliyinə, imanına xüsusilə kin duyur. Barmaqlarının ucunu gəmirirlər. Yəni kinlərindən şiddətli bir ağrı çəkdikləri aydın olur. Məsələn şiddətli ağrıdan bəzən insanlar barmaq ucunu dişləyər, onun kimi bir ağrı.De: “Kin və qəzəbinizdən ölün!“” O qədər şiddətli bir kin meydana gəlir ki, o kin və hirs onların artıq sağlamlığını pozur. Xəstə edir onları, anormal hala gətirir. Kin və hirsdən bədənin maddələr mübadiləsi pozulur. Şübhəsiz ki, Allah kökslərdə olanları bilir. “Allah ürəklərdə olanı, gizli olanı biləndir” -deyir Cənabı Allah.

images (5)