Ali İmran surəsi 118

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (2 DEKABR 2011, 20:00)

Ey iman gətirənlər! Özündən başqasını özünüzə sirdaş (dost) tutmayın. Onlar sizin barənizdə fitnə-fəsad törətməkdən əl çəkməzlər, sizin (zərərə və) əziyyətə düşməyinizi istəyirlər.“-deyir, Allah. Münafiqləri sirdaş etmək çox təhlükəlidir. Çünki o, sirri küfrlə paylaşar, münafiqlərlə paylaşarlar. Sizə pislik və zərər vermək istəyərlər. Necə pislik edər? Məhz xəbər verər, alçaqlıq edər, təhqir edər, oyun oynayar, müsəlmanların sirlərini öz ağıllarına görə açıqlayar. Sirr deyərkən, məsələn, müsəlmanlara ediləcək bir hücumun texniki məlumatını, texniki infrastrukturunu düzəldər münafiqlər. “Sizin (zərərə və) əziyyətə düşməyinizi istəyirlər.” Yüngül bir çətinlik deyil, ağır bir əziyyət vermək istəyərlər. “Onların sizə qarşı olan ədavəti ağızlarından çıxan sözlərdən aşkar olur.” Kin və düşmənlikdən özlərini, öz içlərini yeməyə başlayarlar. Amma bir müddət sonra dözə bilməz, bunu artıq biruzə verər, dilə gətirərlər. Açıq şəkildə deyərlər. “Amma ürəklərində gizlətdikləri (düşmənçilik) isə daha böyükdür.” Xaricə vurduqları qismi birdirsə, içlərində saxladıqları qismi min olar. Yəni böyük bir nifrət bəsləyərlər. “Əgər anlayırsınızsa, Biz ayələri sizə bəyan etdik (açıqladıq, izah etdik).”-deyir Allah. (Ali İmran surəsi, 118.)

 

Ali İmran surəsi, 118-ci ayənin təfsiri

Ey iman gətirənlər! Sizlərdən olmayaları özünüzə sirdaş tutmayın. Onlar sizə pislik və zərər verməyə çalışırlar” -deyir Allah. Münafiqlərin sirdaş tutulması çox təhlükəlidir. Çünki o sirri küfrlə bölüşərlər, münafiqlərlə bölüşərlər. “Sizə pislik və zərər verməyə çalışırlar”. Necə pislik edəcək? Məhz şikayət edəcək, adilik edəcək, təhqir edəcək, oyun oynayacaq, müsəlmanların sirlərini açıqlayacaq. Sirr dedikdə, məsələn, müsəlmanlara ediləcək bir hücumun texniki məlumatını, texniki əsasını meydana gətirir münafiqlər. “Sizin çətin bir sıxıntıya düşməyinizi istəyərlər. Yüngül bir sıxıntı deyil, çətin bir sıxıntıya düşməyinizi istəyərlər -deyir. Ağrı-acı vermək. Düşmənçilikləri onların ağızlarından çıxan sözlərdən bəllidir. Kin və düşmənlikdən artıq özlərini, öz içlərini yeməyə başlayırlar. Amma bir müddət sonra dözə bilmir, bunu artıq üzə vurur, söyləyir. Açıq-aşkar söyləyəcək hala gəlir. Kökslərində gizlətdikləri düşmənçilik isə daha böyükdür. Üzə vurduqları kin birdirsə, içində saxladıqları kin min olur. Yəni içlərində müdhiş bir nifrət saxlayırlar.Biz ayələri artıq sizə bəyan etdik ki, bəlkə anlayasınız” -deyir Allah, Ali İmran surəsi,118-də.

images (5)