Ali İmran surəsi 102-105

Ali İmran surəsi, 102-105-ci ayələrinin təfsiri

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər! Allahdan, Ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün! Allah, “ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün! deyir. Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! “Hamınız” dedikdə nə nəzərdə tutulur? Pakistandakı müsəlmanlar, Türkiyədəki müsəlmanlar, Liviyadakılar, Mərakeş, Tunis, Əl-Cəzair dünyanın hər tərəfindəki müsəlmanlara Allah  əmr edir. Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın Qurandan möhkəm yapışın, baxın parçalanmayın! Adamlar parçalanmanın kitabını yazıblar. Baxın, həm dağılıb, həm də ayrılıblar. Allahın iki əmrinə də əməl  etmirlər, dağılma da olub, ayrılma da. Parça-parça olublar və bir-birlərindən xəbərləri belə yoxdur.

Baxın halbuki deyir: Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! qardaş olun, birlikdə olun. Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz Bir-birləri ilə vuruşurlar, elə deyilmi? Hal-hazırda da bir çox müsəlman ölkələr bir-birlərinə düşməndir. O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz“. Möminlər nə imiş? Qardaş. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi“. Cəhənnəmə düşərkən, bəlanın içərisinə düşərkən, anarxiyanın, terrorun içinə gedərkən, “… sizi ondan xilas etdi. Allah Öz ayələrini… ardı...