Ərəb irqinin dərisinin rəngi, Peyğəmbər (s.ə.v)-in olduğu kimi qırmızı ilə (əsmərlə) qarışıq ağdır.

 

Rəvayətlərdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dəri rəngi belə bildirilir:

• Ənəs ibn Malik (r.ə) izah edir: “Peyğəmbər (s.ə.v) orta boylu idi; uzun da deyildi, qısa da deyildi; xoşagələn görünüşü vardı. Saçı isə nə buruq, nə də düz idi. Mübarək (İlahi xeyirin olduğu şey, bərəkətlənmiş, çoxalmış, xeyirli, uğurlu) üzlərinin rəngi isə nurani ağ idi”. (Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 2. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s. 7-8)

• Hz. Həsən (r.ə) nəql edir: “Rəsulullah (s.ə.v), yaradılışdan heybətli və möhtəşəm idi. Saçları nə buruq idi, nə də düz; əgər öz-özünə ikiyə ayrılmışdısa onları başının hər iki yanına salar, əksinə olanda özü ayırmazdı. Uzatdıqları təqdirdə saçları qulaqlarını keçərdi. Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in rəngi əzhərul-ləvn (çox ağ və parlaq rəng) idi, yəni nurani ağ idi. Alnı açıq idi. Qaşları hilal kimi gur… Boynu saf mərmərdən meydana gələn heykəllərin boynu kimi gümüş aydınlığında idi. Bədəninin bütün üzvləri bir-biri ilə uyğun olub yaraşıqlı vücuda sahib idi…” (Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 18-22-23)

• Ənəs ibn Malik (r.ə) izah edir:

“Rəsulullahın boyu nə çox uzun, nə də çox qısa… ardı...

 

 

Aban ibn Tağlib deyir ki, İmam Cəfəri Sadiq (ə.s)-ın belə buyurduğunu eşitdim, mən Qayimi (hz. Mehdi (ə.s)) görmüş kimiyəm, Nəcəfin arxasında Rəsulullahın ağ zirehini geyinəcək və zireh geyindikdən sonra bədəni eynilə Rəsulullahın bədəni kimi genişlənəcək. Cənnət ipəklərindən bir paltar zireh örtəcək…

 

(İmam Mehdi, Ali İrfan, Velayet Yayıncılık, sf. 94)

 

Hz. Əlinin nəvələrindən olan İmam Cəfəri Sadiq (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən köçürdüyü bir hədisdə Axırzamanda zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s.) ilə əlaqədar olaraq onun Peyğəmbərimiz (s.ə.v) kimi ağ, təmiz və parlaq paltarlar geyinəcəyi bildirilmişdir. Burada cənnət ipəyinin qəsdi təmiz və parlaq görünüşlü olmasıdır. Cənnət ipəyindən ifadəsinin istifadə edilməsinin səbəbi hz. Mehdi (ə.s)-dakı nuranilik və təmizliyi vurğulamaq üçündür. Yoxsa cənnət ipəyi cənnətə xas parçadır. Həmçinin, bu hədisdə də hz. Mehdi (ə.s)-ın bədəninin eynilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) kimi geniş və heybətli olacağına diqqət çəkilmişdir.20